ROCKVILLE, Maryland, April 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Sucampo Pharmaceuticals, Inc. (Sucampo) (NASDAQ:SCMP) บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก วันนี้ได้ประกาศการตีพิมพ์งานวิจัยใหม่ในวารสารอิสระด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการยืนยันส่วนประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของ VTS-270 ผลิตภัณฑ์ 2-ไฮดรอกซีโพรพิล-เบต้า-ไซโคลเด็กซ์ตริน (2-Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin: HPβCD) ภายใต้การศึกษาวิจัยการรักษาแนวใหม่สำหรับโรคนีมานน์-พิค ชนิดซี 1 (Niemann-Pick Disease Type C1: NPC-1)

NPC-1 เป็นโรคที่พบไม่บ่อย มีการลุกลาม เป็นโรคทางพันธุกรรมและมีอันตรายถึงชีวิต โดยทั่วโลกมีผู้ป่วยเป็นโรคนี้ประมาณ 2,000-3,000 คน ผลการทดลองที่ลงตีพิมพ์วันนี้อยู่ภายใต้หัวข้อ “การบรรยายลักษณะของไฮดรอกซีโพรพิล-เบต้า-ไซโคลเด็กซ์ตรินที่ใช้ในการรักษาโรคนีมานน์-พิค ชนิดซี 1” ในวารสาร PLOS ONE ซึ่งเป็นวารสารระดับโลกแห่งแรกที่รวบรวมงานวิจัยหลากหลายสาขาวิชาไว้ด้วยกัน และเป็นวารสารที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ที่ http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0175478.

ในการศึกษาวิจัยนี้ นักวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า VTS-270 มีระดับความสอดคล้องในปฏิกิริยาไฮดรอกซิโพรพิเลชั่น (Hydroxypropylation) จำเพาะหรือระดับของการแทนที่ (DS) ที่ต่ำ รวมไปถึงระดับปฏิกิริยาเฮเทอโร-ไดเมอร์แบบชาร์จประจุสองเท่าที่ต่ำด้วยเช่นกัน ดังที่เห็นได้ผ่านทางการแสดงสีของประจุเคลื่อนไหวที่ผิดไป หรือผ่านทางแผนที่ความร้อน (Heat Map) การวิเคราะห์ดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของการกระจายประจุและโปรไฟล์จำนวนมากที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ผลการวัดสัดส่วนต่อมวลประจุหรือที่เรียกว่า แมสสเปกโตรเมทรี ซึ่งเป็นช่องทางในการประเมินกิจกรรมโมเลกุลที่สำคัญ

“เราดำเนินการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวกับ VTS-270 เพื่อให้เป็นยารักษาที่สามารถรักษาโรค NPC ได้” Peter Kiener, D. Phil เจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดด้านวิทยาศาสตร์ของ Sucampo กล่าว “ผลการศึกษาวิจัยจะช่วยสนับสนุนข้อมูลลายพิมพ์จำเพาะเชิงองค์ประกอบและความบริสุทธิ์ของ VTS-270 ที่จะทำให้ VTS-270 มีความแตกต่างจากยาผสม HPßCD อื่นๆ ข้อมูลลายพิมพ์ที่ระบุและสามารถผลิตขึ้นใหม่ได้นั้นมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวโยงอย่างแยกจากกันไม่ได้กับประสิทธิผลทางคลินิกเฉพาะเจาะจงที่อาจเกิดขึ้นได้และความปลอดภัยของ VTS-270”

HPβCD เป็นสารผสมซับซ้อนของหลายสายพันธุ์ และตัวแปรต่างๆ ในการผลิตอาจทำให้มีความแตกต่างกันในส่วนประกอบ รวมทั้งระดับปฏิกิริยาไฮดรอกซิโพรพิเลชั่นของวงแหวนไซโคลเด็กซ์ตรินที่แตกต่างกัน ซึ่งรู้จักกันว่าเป็นตัวแทนที่ ระดับเฉลี่ยของการแทนที่เป็นลักษณะที่สำคัญในความซับซ้อนของสารผสม HPβCD เนื่องจากเป็นตัวที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจับกับโมเลกุลอื่น และมีผลกระทบต่อระดับการละลายน้ำได้ ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้สามารถมีผลต่อกิจกรรมทางชีวภาพ

เกี่ยวกับ Sucampo Pharmaceuticals, Inc.

Sucampo Pharmaceuticals, Inc. มุ่งเน้นในการพัฒนาและทำธุรกิจด้านการขายยาที่ได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองของตลาดหลักสำหรับผู้ป่วยทั่วโลก Sucampo มีผลิตภัณฑ์ที่ทำตลาดอยู่สองผลิตภัณฑ์ด้วยกันคือ AMITIZA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก และอีกผลิตภัณฑ์คือ RESCULA และผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในช่วงหลังที่ทำการศึกษาวิจัยมาเพื่อรักษาโรคที่พบได้ยาก ยา VTS-270 เป็นสารผสมของผลิตภัณฑ์ 2- ไฮดรอกซีโพรพิล-เบต้า-ไซโคลเด็กซ์ตริน (2-Hydroxypropyl-B-cyclodextrin) โดยมีลายพิมพ์เชิงส่วนประกอบที่ได้รับอนุมัติให้ผ่านข้อกำหนดในการใช้รักษาโรคที่พบได้ยากในสหรัฐอเมริกาและยุโรป และเป็นการทดลองทางคลินิคระยะ 2/3 ที่สำคัญสำหรับการรักษาโรคนีมานน์-พิค ชนิดซี 1 Sucampo มีหนึ่งทางเลือกสำหรับสิทธิในอเมริกาเหนือสำหรับ CPP1-x/sulindac ซึ่งอยู่ในระยะที่ 3 ที่มีการพัฒนาสำหรับรักษากลุ่มอาการของโรคที่มะเร็งที่เกิดจากติ่งเนื้อมากๆ ในลำไส้ (Familial adenomatous polyposis) และได้รับอนุมัติให้ผ่านข้อกำหนดยาเพื่อรักษาโรคที่พบได้ยากในสหรัฐอเมริกา บริษัทระดับโลกอย่าง Sucampo มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Rockville รัฐ Maryland และมีศูนย์ปฏิบัติการในประเทศญี่ปุ่นและสวิสเซอร์แลนด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่ www.sucampo.com

โลโก้และสโลแกนของ Sucampo, Science of Innovation เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sucampo AG และ AMITIZA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sucampo AG

ติดตามเราที่ Twitter (@Sucampo_Pharma) ติดตามเราที่ LinkedIn (Sucampo Pharmaceuticals)

Twitter   LinkedIn

ติดต่อเรา:
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
Silvia Taylor
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์
1-240-223-3718
staylor@sucampo.com