เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น, Oct. 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — งานแถลงข่าววันสุดท้ายที่สมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งปอด (IASLC) ในงานประชุมสัมนาระดับโลกเกี่ยวกับมะเร็งปอด (WCLC) ครั้งที่ 18 วันนี้ได้เน้นย้ำถึงเรื่องของความก้าวหน้าและการพัฒนาด้านการค้นพบ PD-1 และ PD-L1 รวมถึงการอภิปรายของนักวิจัยที่ได้รับยกย่องจากการค้นพบ PD-1 และแนวทางการรักษาแทรกแซงเพื่อป้องกันโรคมะเร็งปอด และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด

นวัตกรรมการรักษาแทรกแซงเพื่อรักษาโรคมะเร็งนั้นเกี่ยวเนื่องกับการค้นพบ PD-1

ศาสตราจารย์ Tasuku Honjo จากประเทศญี่ปุ่น เป็นบุคคลแรกที่สามารถระบุ PD-1 ได้ในปีพ.ศ. 2535 ได้เปิดเผยถึงข้อมูลใหม่ว่ามีการใช้ตัวบล็อค PD-1 อย่างกว้างขวางในการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด หลังจากที่ดำเนินการศึกษาวิจัยกว่าหลายสิบปี งานวิจัยที่ศึกษาถึง PD-1 ได้นำมาซึ่งแนวทางการรักษาใหม่ โดยเป็นการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกัน ซึ่งการค้นพบวิธีการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ช่วงเวลาของยาเพนนิซิลิน” ในการรักษาโรคมะเร็ง

ศาสตราจารย์ Honjo กล่าวว่า “ผมเชื่อว่ามันเหมือนกับการที่เราพัฒนายาปฏิชีวนะออกมามากมายหลังจากมีการค้นพบยาเพนนิซิลิน นั่นทำให้ปัจจุบันเราสามารถปกป้องชีวิตมนุษย์จากภัยคุกคามของโรคติดต่อได้ และการค้นพบนี้จะมีบทบาทสำคัญในความก้าวหน้าของการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกัน นั่นจะทำให้ ความกลัวเนื่องจากการเสียชีวิตจากมะเร็งในอนาคตนั้นจะยุติลง”

ปัจจุบันสถาบันวิจัยจำนวนมากได้รวมงานวิจัยที่ดำเนินการอย่างครอบคลุมเข้าร่วมกับการบำบัดรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์ Honjo รู้สึกว่า การรักษาด้วยตัวบล็อค PD-1 ร่วมกับการรักษาด้วยตัวกระตุ้นไมโตคอนเดรียนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกระตุ้น PGC-1α ดูจะยิ่งมีความหวังมากขึ้น

แบบแผนระยะที่ 2 (Blueprint II) ของสมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งปอด

Dr. Fred Hirsch จากประเทศสหรัฐอเมริกาและ Dr. Ming Tsao จากประเทศแคนาดาได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจอย่างมากถึงระยะที่ 2 ของโครงการแบบแผน PD-L1

โครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นในปี 2557 ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการที่นำโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) สมาคมอเมริกันเพื่อการค้นคว้าวิจัยมะเร็ง (American Association for Cancer Research: AACR) และสมาคมอเมริกันเพื่อเนื้องอกวิทยาทางคลินิก (American Society of Clinical Oncology: ASCO) และเป็นผลมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนั้น จึงได้มีการจัดตั้งโครงการแบบแผน PD-L1 ขึ้นด้วยเป้าหมายหลักคือ การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบ PD-L1 ที่ใช้ในการทดลองทางคลินิกถึงศักยภาพในการวิเคราะห์และวินิจฉัย สมาคมที่อยู่เบื้องหลังโครงการ แบบแผนดังกล่าวคือ ตัวแทนจาก Bristol-Myers Squibb (BMS), Merck, Genentech/Roche, AstraZeneca, Dako, Ventana และ AACR รวมถึง IASLC ด้วยซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน

Dr. Hirsch กล่าวว่า “ยุคใหม่ของการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันในมะเร็งทรวงอกนั้น การประเมินสถานะของ PD-L1 ยังคงมีความท้าทายอย่างมากในการรักษาผู้ป่วย จุดแข็งหลักของโครงการแบบแผน PD-L1 นั้นคือ ความร่วมมือกันที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทยาต่างๆ และบริษัทที่ทำงานด้านการวินิจฉัย โดยมี IASLC เป็นองค์กรที่คอยประสานงาน”

แบบแผนระยะที่ 1 คือการศึกษาวิจัยถึงความสามารถเข้ากันได้ที่แสดงว่า วิธีการทดสอบ PD-L1 ทั้งสามวิธี (28-8, 22C3, SP263) นั้น แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการวิเคราะห์ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในการประเมินการแสดงออกของ PD-L1 ในเซลล์เนื้องอก ขณะที่วิธีการทดสอบ SP-142 PD-L1 นั้นสามารถย้อมสีเซลล์เนื้องอกได้ในร้อยละที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการทดสอบอื่นๆ ในทางตรงกันข้าม วิธีการทดสอบทั้งหมดสามารถย้อมสีเซลล์ภูมิคุ้มกันที่แทรกซึมเข้าไปในเซลล์เนื้องอกได้ด้วย แต่ยังคงมีอัตราความสอดคล้องที่ต่ำสำหรับการทดสอบแต่ละวิธี ส่วนการศึกษาวิจัยแบบแผนระยะที่ 2 นั้น เกี่ยวเนื่องกับการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทางคลินิกสำหรับมะเร็งปอดและนักพยาธิวิทยาจำนวน 25 คนได้ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันถึงผลของแบบแผนที่ 1 ดังนั้น วิธีการทดสอบ PD-L1 ทั้งสามวิธี 22C3, 28-8 และ SP263 นั้นสามารถเปรียบเทียบกันได้สำหรับการย้อมสีเซลล์เนื้องอก ผลลัพธ์ที่ได้ยังแสดงให้เห็นว่านักพยาธิวิทยามีความน่าเชื่อถืออย่างมากในการให้คะแนนการแสดงออกของ PD-L1 ในเซลล์มะเร็ง รวมถึงการให้คะแนนด้วยการวิเคราะห์บนสไลด์แก้วและภาพดิจิตอลก็ยังสามารถเปรียบเทียบกันได้ด้วย

การรักษาด้วยการแทรกแซงในกลุ่มประชากรนั้นอาจสามารถลดความแตกต่างของผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษามะเร็งปอดในประชากรกลุ่มน้อยต่างๆ ได้

การรักษาด้วยการแทรกแซงนั้นนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยประชากรกลุ่มน้อยในหลายศูนย์วิจัย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคคิ และความเชื่อเกี่ยวกับมะเร็งของผู้เข้าร่วม รวมถึงประโยชน์ที่สามารถรับรู้ได้และการวัดประสิทธิผลด้วยตนเองในการสแกนมะเร็งปอด ดังที่ Dr. Lovoria Williams ของ August University จากสหรัฐอเมริกาได้นำเสนอและเปิดเผยถึงงานวิจัยของตน การค้นพบเหล่านี้มีความสำคัญในการเข้าจัดการกับความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในด้านเชื้อชาติและชาติพันธุ์ของกลุ่มประชากร รวมถึงการได้รับบริการที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นด้วย สามารถอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

การใช้วิธีการรักษาแทรกแซงในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามที่นำไปสู่การทำงานของร่างกายที่ดีขึ้นและเชื่อมโยงกับประโยชน์ด้านคุณภาพชีวิต

Dr. Morten Quist ของ University of Copenhagen จากประเทศเดนมาร์คได้เปิดเผยว่า การออกกำลังกายและการแทรกแซงด้วยการการดูแลด้านภาวะจิตสังคมในผู้ป่วยมะเร็งปอดในระยะลุกลามสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถการทำงานของร่างกายได้ ซึ่งผลที่ได้เชื่อมโยงไปถึงประโยชน์ด้านคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ยังได้ผลสรุปของการรักษาด้วยการแทรกแซงว่า การออกกำลังกายเป็นกลุ่มนั้นช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของร่างกายได้ดีขึ้น และมีรายงานว่าช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเชื่อมโยงถึงการทำงานที่ดีขึ้นของร่างกาย สามารถอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

สามารถดูการถ่ายทอดออนไลน์การแถลงข่าวประจำวันได้ที่นี่

เกี่ยวกับ WCLC

การประชุมโลกเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด (WCLC) เป็นงานประชุมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้านมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกอื่นๆ ซึ่งดึงดูดนักวิจัย แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญกว่า 6,000 รายจากกว่า 100 ประเทศ เป้าหมายของการประชุมคือการเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด เพิ่มความตระหนัก ความร่วมมือ และความเข้าใจในโรคมะเร็งปอด และเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมดำเนินการพัฒนาล่าสุดทั่วโลก ภายใต้หัวข้อ “Synergy to Conquer Lung Cancer” (การทำงานร่วมกันเพื่อพิชิตโรคมะเร็งปอด) การประชุมจะครอบคลุมสาขาวิชาหลายประเภทและเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยและผลการทดลองทางคลินิกต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม http://wclc2017.iaslc.org/.

เกี่ยวกับ IASLC
สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอด (IASLC) เป็นองค์กรระดับโลกเพียงแห่งเดียวที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกอื่นๆ ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 สมาชิกของสมาคมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งปอดมากกว่า 6,500 รายจากทั่วทุกสาขาวิชาในกว่า 100 ประเทศ ซึ่งได้สร้างเครือข่ายระดับโลกที่ทำงานร่วมกันเพื่อพิชิตโรคมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกทั่วโลก สมาคมยังตีพิมพ์วารสาร Journal of Thoracic Oncology (วารสารมะเร็งวิทยาทางทรวงอก) ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ด้านการศึกษาและข้อมูลที่สำคัญสำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตรวจหาวินิจฉัยและรักษามะเร็งทรวงอกทั้งหมด กรุณาเยี่ยมชม www.iaslc.org สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ:

Hillary Wasserman

ผู้ช่วยอาวุโส
HWasserman@GroupGordon.com
+1 732-778-1896

Becky Bunn, MSc
ผู้จัดการประชาสัมพันธ์
Becky.Bunn@IASLC.org
+1 720-254-9509