NACD จะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกและรับรองผู้นำด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์เพื่อมุ่งยกระดับความสำคัญของความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่เกิดจากแนวทางปฏิบัติที่ขาดความระมัดระวัง

วอชิงตัน, Jan. 25, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — หน่วยงาน National Association of Corporate Directors (NACD) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในด้านแนวทางปฏิบัติในการบริหารบริษัท และเป็นตัวแทนของคณะผู้บริหารกว่า 18,000 คนในปัจจุบันได้ประกาศว่า 2018 Global Cyber Forum จะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 เม.ย. ณ กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ งานประชุมในครั้งนี้จะให้การยอมรับต่อธรรมชาติของภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ทำให้ความทุ่มเทของ NACD ในการผลักดันสมาชิกคณะผู้บริหารให้มีความเข้าใจและบทบาทที่มากขึ้นในประเด็นด้านการละเลยความปลอดภัยทางไซเบอร์ มีขอบเขตในระดับนานาชาติ

กลุ่มชั้นนำของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (NEDs) จากบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ ผู้บริหารในระดับ C-suite และผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานผู้ออกนโยบายและบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และผู้นำทางความคิดอื่น ๆ จะเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคน ๆ จะได้ร่วมสังเกตความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่เกิดจากการขาดความระมัดระวังในระดับกรรมการผู้บริหาร และร่วมค้นหาธีมสำคัญ ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมการกำกับดูแลที่เปลี่ยนไป ผลกระทบที่เกิดจากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ และแนวทางชั้นนำทางด้าน Cyber Hygiene การสัมมนานี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับการรุกล้ำทางไซเบอร์จำลองเพื่อการเรียนรู้แบบตอบสนอง

“ในขณะที่มีภัยคุกคามใหม่ ๆ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการรวมตัวและการเชื่อมต่อระดับโลกที่เพิ่มสูงขึ้น คณะกรรมการบริหารของบริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อความอ่อนแอต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการรุกล้ำทางไซเบอร์” Peter Gleason ประธานกรรมการบริหาร NACD กล่าว “เป้าหมายหลักของเราคือการให้ข้อมูลที่ใช้งานได้จริงต่อ NED และผู้นำของบริษัทต่าง ๆ ซึ่งพวกเขาสามารถนำกลับไปใช้กับคณะกรรมการบริหารของตนได้”

วิทยากรจะประกอบด้วย

 • ท่านบารอน Pauline Neville-Jones ผู้ทรงเกียรติ DCMG, อดีตนักการทูตสหราชอาณาจักรและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี David Cameron, ประธานคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษ, ที่ปรึกษาอาวุโส Ridge-Schmidt Cyber และสมาชิกคณะ UK Research Council
 • Olga Botero ผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีและความปลอดภัยทางไซเบอร์ EVERTEC Inc. และอดีตประธานบริหารข้อมูลสารสนเทศ Grupo Bancolombia
 • Greg Bell, หัวหน้าผู้ให้บริการคำปรึกษา KPMG LLP
 • Anastassia Lauterbach ผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรม Dun & Bradstreet
 • Sara Grootwassink Lewis ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Sun Life Financial, Weyerhaeuser Co., และผู้อำนวยการ PS Business Parks, คณะผู้นำ U.S. Chamber of Commerce Center for Capital Markets, และทรัสตีแห่งสถาบัน Brookings Institution
 • Richard Spearman ผู้อำนวยการฝ่ายการรักษาความปลอดภัยบริษัท Vodafone Group PLC
 • Akhilesh Tuteja ผู้บริหารร่วมด้านแนวทางปฏิบัติระดับโลก ภูมิภาคอินเดีย KPMG LLP
 • Jeff Brown รองประธานบริษัทและประธานบริหารความปลอดภัยข้อมูล Raytheon Co.
 • Maya Bundt หัวหน้าฝ่ายไซเบอร์และการแก้ปัญหาดิจิทัล Swiss Reinsurance Co. Ltd.
 • Shelley Leibowitz ผู้อำนวยการ E*TRADE Financial และอดีตประธานบริหารข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่ม World Bank
 • Larry Clinton ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร Internet Security Alliance
 • Dani Michaux ผู้นำภูมิภาคเอเชีย KPMG LLP
 • พลตรี Koen Gijsbers (เกษียณอายุ) ที่ปรึกษาอาวุโส Network Centric Industry Operations Industry Consortium, อดีตผู้จัดการทั่วไป NATO Communications and Information Agency, และอดีตประธานบริหารข้อมูลสารสนเทศกระทรวงกลาโหมเนเธอร์แลนด์
 • John Hermans หัวหน้าภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา KPMG LLP
 • William McCracken ผู้อำนวยการ MDU Resources Group Inc.และ NACD และอดีตประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร CA Technologies

NACD รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมกับ KPMG ในการจัดงานในครั้งนี้ หุ้นส่วนอื่น ๆ ยังรวมถึง Global Network of Director Institutes (GNDI), Internet Security Alliance (ISA) และ Ridge Global

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนานี้โปรดไปที่  www.NACDonline.org/CyberForum

เกี่ยวกับ NACD
National Association of Corporate Directors (NACD) ได้ช่วยส่งเสริมคณะผู้บริหารกว่า 18,000 คน ให้สามารถนำองค์กรด้วยความมั่นใจ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในแนวทางปฏิบัติการบริหารชั้นนำ NACD ได้ช่วยคณะผู้บริหารสามารถเสริมความเข้มแข็งให้กับความเชื่อมมั่นจากนักลงทุนและความเชื่อถือจากสังคมได้ โดยการสร้างความมั่นใจว่าผู้บริหารในปัจจุบันจะมีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีต่อความท้าทายในอนาคต ผู้บริหารระดับโลกจำนวนมากได้เข้าร่วมกับ NACD เพื่อรับการประเมินผลการทำงาน การคาดการณ์รายได้ และการเสริมสร้างความมั่นใจ ด้วยการปลูกฝังความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบรรษัทภิบาล NACD ได้สร้างมาตรฐานในการเป็นผู้นำคณะผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบมาถึง 40 ปี  หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ NACD โปรดไปที่ www.NACDonline.org

ติดต่อ:
Susan Oliver
susanboliver@gmail.com
703-216-4078