ออนทาริโอ รัฐแคลิฟอเนียร์, Oct. 05, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ เจ้าของคลังสินค้าในเมือง ฟอนทาน่า รัฐแคลิฟอเนียร์ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้มีการยกฟ้องคดีการดำเนินการริบทรัพย์อาคารสถานที่ที่ทางรัฐบาลได้ยื่นต่อศาลเมื่อวันที่ 14 กันยายน คลังสินค้า ฟอนทาน่า เป็นหนึ่งในคลังสินค้า 4 แห่ง ที่ทางรัฐบาลเรียกร้องให้มีการริบทรัพย์เนื่องจากเคยถูกใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาแท่นวางสินค้าทำจากอะลูมิเนียมที่นำเข้าจากประเทศจีน และทางบริษัท Perfectus Aluminum Inc. เป็นเจ้าของคลังสินค้า (“บริษัท”)

การเรียกร้องให้มีการริบทรัพย์คลังสินค้าทั้ง 4 แห่งนั้น เป็นผลมาจากการเรียกร้องของรัฐบาล โดยที่รัฐบาลกล่าวหาว่าบริษัทได้ละเมิดกฎหมายสหรัฐอเมริกาในการนำเข้าแท่นวางสินค้าภายใต้ข้ออ้างที่ไม่เป็นจริง แต่ดังที่ได้กำหนดไว้ในคำร้องต่อศาลให้มีการยกฟ้องคดี ทางบริษัทมิได้ละเมิดกฎหมายใด ๆ ในการนำเข้าแท่นวางสินค้า ดังที่ประจักษ์เชิงหลักฐานจากข้อเท็จจริงพื้นฐานที่ได้มีการรับทราบจากทางรัฐบาลแล้วว่าเป็นจริง และการริบทรัพย์จะถูกขัดขวางโดยการดำเนินการใด ๆ ของรัฐบาลเอง การยื่นคำร้องต่อศาลนี้ก็เพื่อให้มีการยกฟ้องตามเหตุผลดังต่อไปนี้ที่มาจากหลาย ๆ เหตุผลด้วยกัน:

  • การเรียกร้องให้มีการริบทรัพย์อย่างไม่เหมาะสมเกิดขึ้นจากทางกรมการค้าของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Commerce, DOC) ที่ต้องการให้มีการกำหนดโทษย้อนหลังไปจากปี 2017 ในเรื่องของแท่นวางอะลูมิเนียม ในเวลาที่มีการนำเข้าแท่นวางเหล่านี้ ทางกรมการค้ายังมิได้อธิบายให้ทราบถึงคำสั่งของกรมการค้าเกี่ยวกับอากรป้องกันการทุ่มตลาดและอากรตอบโต้ที่เกี่ยวเนื่องกับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียมจากประเทศจีน (ที่เรียกว่า คำสั่ง AD/CVD) ว่ามีการนำมาใช้กับแท่นวางสินค้าดังกล่าวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้ว ไม่ใช่การขึ้นรูปภายใต้กฎระเบียบของกรมการค้า ทางกรมการค้าเพิ่งมีการออกคำสั่ง AD/CVD ดังกล่าวที่ใช้กับแท่นวางสินค้าประเภทนี้ในปีนี้ แต่การออกกฎระเบียบดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ยิ่งไปกว่านั้น การออกกฎระเบียบดังกล่าวไม่สามารถใช้บังคับย้อนหลังได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้กำกับแท่นวางสินค้าของ Perfectus ที่มีการนำเข้ามาเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้ได้ ไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม กฎระเบียบที่ทางกรมการค้าเพิ่งออกมาจะเน้นย้ำว่าแท่นวางสินค้าดังกล่าวได้รับการนำเข้ามาด้วยประสงค์ที่ดี และจนถึงปัจจุบัน ทางรัฐบาลกำกับดูแลแท่นวางสินค้าดังกล่าวโดยไม่อยู่ภายใต้คำสั่ง AD/CVD การออกกฎระเบียบของทางกรมการค้าจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบด้านการตุลาการด้วย โดยศาลการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการ และ Perfectus ประสงค์ที่จะเริ่มดำเนินคดีในศาลดังกล่าวเมื่อกฎระเบียบของทางกรมการค้ามีการดำเนินการเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ซึ่งทั้งนี้ ทางรัฐบาลทำให้เกิดความล่าช้าอย่างผิดปกติด้วยเหตุผลที่ไม่ได้รับการอธิบาย
  • เมื่อพิจารณาถึงกฎระเบียบของทางกรมการค้าที่มีอยู่ก่อนแล้วในตอนที่มีการนำเข้าแท่นวางสินค้าเหล่านี้ มีการนำแท่นวางสินค้าเข้ามาก่อนที่จะมีการออกกฎระเบียบใหม่ในปี 2017 นี้ การแยกประเภทแท่นวางสินค้าของ Perfectus ดำเนินการโดยเหมาะสมและดำเนินการด้วยความประสงค์ที่ดี บวกกับการยอมรับของรัฐบาลเองและความเฉื่อยชาของรัฐบาล ทำให้การต่อสู้คดีที่ไร้เหตุผลของรัฐบาลไม่เป็นผลที่จะกล่าวหาว่าแถลงการณ์ของทาง Perfectus นั้น “ผิดโดยทราบดีอยู่แล้ว” เพื่อหลีกเลี่ยงคำสั่ง AD/CVD และอากรที่เกี่ยวข้อง
  • ทางรัฐบาลได้เข้าตรวจสอบแท่นวางสินค้าของ Perfectus แล้วหลายครั้งในช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมา และแต่ละครั้งก็ได้รับรองอย่างชัดเจนหรือโดยปริยายว่า Perfectus ได้ชำระอากรทั้งหมดอย่างเหมาะสม การเรียกร้องในเวลาหลายปีให้หลังว่าแท่นวางสินค้าเหล่านี้ถูกลักลอบนำเข้าประเทศ ทำให้มีการยึดแท่นวางสินค้าพร้อมกับคลังสินค้าที่เก็บแท่นวางสินค้าเหล่านี้ และการพยายามที่จะลงโทษด้วยการริบทรัพย์ เป็นการละเมิดขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างชัดเจน
  • นอกจากนี้ ยังมีความล่าช้าที่ไร้เหตุผลและไม่สมควรระหว่างการนำเข้าแท่นวางสินค้าและการเริ่มดำเนินการขั้นตอนริบทรัพย์เหล่านี้ ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลได้โต้แย้งว่าทางรัฐบาลจะแสดงหลักฐานเพื่อกำหนดการกักกันทรัพย์คลังสินค้าของ Perfectus ในวันหลัง แต่ในท้ายที่สุดก็ระงับไปเป็นเวลาหนึ่งปี และเลือกที่จะให้ข้อมูลผ่านทางสื่อข่าวโดยที่ไม่แจ้งให้ Perfectus ทราบ

เจ้าของของคลังสินค้า ฟอนทาน่า ได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้มีการยกฟ้องคดีในวันที่ 3 ตุลาคม 2560

กรุณาโทรสอบถามคำถามที่มีใด ๆ กับทาง Harris, Baio & McCullough ที่ 215-440-9800