แพลตฟอร์มปฏิวัติรูป Figure 4 รวมกับวัสดุ NextDent ทำให้ลดต้นทุนของการดำเนินงานทั้งหมดจากห้องทำงานไปจนถึงห้องปฏิบัติการ

CHICAGO, March 21, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — 3D Systems (NYSE:DDD) วันนี้ได้ทำการเปิดตัวแพลตฟอร์มการผลิตสารเติมแต่งยุคหน้าที่ใช้กับเทคโนโลยี Figure 4 และวัสดุ NextDent ของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดียิ่งขึ้น เร็วขึ้น และสามารถคาดการณ์ได้มากขึ้นด้วยต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดที่น้อยลงซึ่งสามารถปฏิวัติวงการทันตกรรมหลายพันล้านดอลล่าร์

บริษัทฯ คาดว่าแพลตฟอร์มใหม่จะสามารถบรรลุเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการดำเนินงานได้ถึง 10 ครั้ง พร้อมกับการลดเวลาการผลิตลงและเสียวัสดุน้อยกว่าเดิมหลายเท่า

3D Systems มีความชำนาญเชิงลึกในตลาดทันตกรรม โดยได้เป็นผู้นำในหมวด aligner เป็นเวลาหลายปี และมีความพร้อมที่จะนำไปสู่วิวัฒนาการต่อไปของอุตสาหกรรมทันตกรรม นี่เป็นผลโดยตรงจากความพยายามในการพัฒนาในเวลาหลายปีของบริษัทฯ สำหรับเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ Figure 4 รวมกับการซื้อผลงานวัสดุ 12 ตัวที่มีประสิทธิภาพทางคลินิกของ NextDent ซึ่งได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบในกว่า 70 ประเทศ

“เครื่องตัดแบบเดิม ๆ จะสามารถตัดครอบฟันได้เพียงหนึ่งชิ้นต่อครั้ง ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานช้า ไม่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายสูง” นาย Vyomesh Joshi (VJ) ซึ่งเป็นประธานและซีอีโอของ 3D Systems กล่าวไว้ “การประกาศในวันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเกม ระบบของเราสามารถพิมพ์ครอบฟัน 20 – 30 ตัวได้ภายในเวลาไม่ถึง 15 นาที ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เครื่องตัดแบบเดิมส่วนใหญ่ต้องใช้ในการผลิตครอบฟันเพียงชิ้นเดียว”

3D Systems จะนำเสนอแพลตฟอร์มเครื่องพิมพ์แบบแยกส่วนที่ทำให้ห้องปฏิบัติการขนาดเล็กสามารถผลิตครอบฟันหรือผลิตภัณฑ์ทันตกรรมอื่น ๆ ได้หลายพันรายการต่อปีได้อย่างประหยัด ในขณะที่ให้บริการโซลูชั่นอัตโนมัติสำหรับห้องทดลองขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตครอบฟันหรือฟันปลอมได้มากกว่า 1 ล้านชุดต่อปี บริษัทฯ วางแผนที่จะเริ่มการจัดส่งในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ. 2017

การสาธิตโซลูชันการเปลี่ยนแปลงของ 3D Systems สำหรับทันตกรรมดิจิตอลจะมีขึ้นในงาน International Dental Show (IDS) 2017 ที่เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนีระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคมที่ 3D Systems (Hall 3.1 บูธ M059) NextDent (Hall 4.1, บูธ E011) และ 3Shape (ฮอลล์ 4.2, บูธ L090, N091 และ N090) แสดงที่ Koelnmesse

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ซึ่งไม่ใช่คำแถลงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หรือปัจจุบันเป็นแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการดำเนินคดีด้านหลักทรัพย์เอกชนในปี ค.ศ. 1995 แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่รู้จักและไม่รู้จัก ความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลการดำเนินงาน ผลงาน หรือความสำเร็จที่แท้จริงของบริษัทฯ จะแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลการดำเนินงานในอดีตหรือจากผลการดำเนินงานในอนาคตหรือการคาดการณ์ที่กล่าวตรงๆ หรือโดยนัยในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ในหลายกรณี ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าสามารถระบุได้โดยใช้ข้อกำหนดต่างๆ เช่น “เชื่อว่า” “ความเชื่อ” “คาดว่า” “อาจ” “จะ” “ประมาณการ” “ตั้งใจว่า” “คาดการณ์” หรือ “แผน” หรือความหมายในเชิงลบของข้อกำหนดเหล่านี้หรือคำศัพท์ที่เทียบเท่ากันอื่น ๆ แถลงการณ์เชิงคาดการณ์เป็นไปตามความเชื่อ สมมติฐาน และความคาดหวังในปัจจุบันของผู้บริหารและอาจรวมถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวังของบริษัทฯ เกี่ยวกับเหตุการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และจำเป็นต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งหลายซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ระยะเวลา ผลลัพธ์และผลประกอบการที่ดีที่สุดของ Vertex-Global Holding B.V;ผลกระทบจากการรวมธุรกิจของ3D Systems และ Vertex-Global Holding B.V.ซึ่งประกอบด้วยสภาวะทางการเงินในอนาคตของบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์และแผนงาน ความคาดหวังและประโยชน์อื่น ๆ จากการทำธุรกรรมที่เสนอและความสามารถของ 3D Systems เพื่อนำมาซึ่งความร่วมมือดังกล่าวและผลประโยชน์อื่น ๆ จากการทำธุรกรรมที่เสนอและความสามารถของ 3D Systems ในการตระหนักถึงความร่วมมือดังกล่าวและผลประโยชน์อื่น ๆ ปัจจัยที่กล่าวถึงในหัวข้อ “แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ปัจจัยความเสี่ยง” ในเอกสารที่บริษัทฯ ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ อาจทำให้ผลที่แท้จริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่เขียนหรือคาดไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แม้ผู้บริหารจะเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้านั้นมีความสมเหตุสมผล แต่แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ไม่ได้และไม่ควรถูกอ้างถึงในฐานะที่เป็นหลักประกันผลการดำเนินงานหรือผลการดำเนินงานในอนาคตและไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเป็นข้อบ่งชี้ที่ถูกต้องของเวลาซึ่งผลการดำเนินงานหรือผลลัพธ์ดังกล่าวจะกลายเป็นความจริงได้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวถูกเขียนขึ้นในวันที่ของแถลงการณ์ เท่านั้น 3D Systems ไม่ต้องรับผิดชอบในการอัปเดตหรือทบทวนแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ใด ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารหรือในนามของ บริษัท ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการพัฒนาในอนาคตเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมาหรืออื่น ๆ

เกี่ยวกับ 3D Systems

3D Systems ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ 3 มิติแบบครบวงจร ซึ่งได้แก่ เครื่องพิมพ์ 3D วัสดุการพิมพ์ บริการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และเครื่องมือออกแบบระบบดิจิตอล ระบบนิเวศของพวกเขาสนับสนุนการใช้งานที่ทันสมัยตั้งแต่ร้านออกแบบผลิตภัณฑ์ โรงงาน ไปจนถึงห้องผ่าตัด ความสามารถในการดูแลด้านความแม่นยำของ 3D Systems ได้แก่ การจำลอง การวางแผนการผ่าตัดแบบเสมือนจริง และการพิมพ์อุปกรณ์ทางการแพทย์และทันตกรรม รวมถึงเครื่องมือผ่าตัดเฉพาะผู้ป่วย ในฐานะผู้ริเริ่มการพิมพ์ 3D และการแก้ปัญหา 3D ในอนาคต 3D Systems ได้ใช้ระยะ 30 ปีการทำงานของพวกเขาเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญและ บริษัทต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของตน นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมสู่ตลาดและผลักดันรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสามารถดูได้ที่ www.3dsystems.com

ข้อมูลติดต่อของนักลงทุน:

Stacey Witten
Email: investor.relations@3dsystems.com

ติดต่อประชาสัมพันธ์:

Diane Parrish
Email: press@3dsystems.com