Day: June 1, 2018

SmartCash ประกาศความสำเร็จของการริเริ่มการให้อนุมัติกองทุนชุมชนโดยคลังเงินของโปรเจ็ค SmartHive

การบรรลุเป้าหมายล่าสุดโดยสมาชิกของชุมชนเชิงรุกด้านประสิทธิภาพที่แสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่โดดเด่นจนเป็นศูนย์กลางของชุมชน นิวยอร์ก, June 01, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน NetworkWire — วันนี้ SmartCash ประชาคมที่ให้ความสำคัญกับการปกครองดูแล ความร่วมมือ และการเจริญเติบโตในการสร้างเงินตราดิจิทัลผ่านบล็อคเชน ได้แถลงภาพรวมของความสำเร็จ โปรเจ็คแต่ละโปรเจ็คเป็นไปได้โดยผ่านคลังเงินของโปรเจ็ค SmartHive ซึ่งได้รับทุนโดยส่วนหนึ่งของรางวัลและผ่านผู้ถือครอง SmartCash ที่เข้าร่วมใน SmartVoting โดยตรง การสร้างอนาคต การเสนอต่อชุมชน SmartCash รวมถึงความคิดต่างๆ มากมายตามที่มีผู้เข้าร่วม ซึ่งรวบรวมการแบ่งปันความสนใจในกระบวนการโหวตสำหรับการสนับสนุนกองทุน…