Day: April 15, 2021

547 Energy ประกาศความร่วมมือกับ Andy Kinsella

Aer Soléir พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนบนชายฝั่งในยุโรป เมืองฮุสตัน, April 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — บริษัทในเครือ 547 Energy LLC (“547 Energy”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนพลังงานสะอาดของ Quantum Energy Partners…