Month: January 2022

VietinBank – ธนาคารชั้นนำด้านบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางออนไลน์ในเวียดนาม

ฮานอย, เวียดนาม, Jan. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — VietinBank เปิดตัวบริการใหม่ FX Online 24/7 โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) ได้ทุกที่ ทุกเวลา บนแพลตฟอร์มธุรกรรมต่าง ๆ เช่น VietinBank eFAST และ VietinBank iPay ด้วยสถานะที่ได้เปรียบในแพลตฟอร์มเหล่านี้ VietinBank จัดเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางออนไลน์ในเวียดนาม การร่วมเดินทางบนเส้นทางเดียวกันกับลูกค้า ยังคงเป็นสิ่งที่เรา…