Day: June 6, 2022

Zoom และ Genesys ประกาศข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายเฉพาะอยู่ที่ Zoom Phone เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและประสบการณ์ของลูกค้า

Genesys เปิดใช้งานช่องสัญญาณทางตรงและทางอ้อมด้วยโซลูชัน Zoom Phone และ Genesys Cloud CX ร่วมกัน ซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย และซานฟรานซิสโก, June 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) และ Genesys® ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการประสบการณ์ลูกค้า ได้ขยายความร่วมมือเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถมอบประสบการณ์แก่ลูกค้าได้อย่างง่ายดาย โดยสร้างขึ้นจากการผสานรวมกันระหว่าง Zoom…