Day: July 8, 2022

VinFast บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนาม ติดตั้งระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะจาก HERE Technologies ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น VF 8 และ VF 9

HERE ISA Map (ระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะ) จะถูกติดตั้งไว้ในรถยนต์ไฟฟ้า SUV ของ VinFast รุ่น VF 8 และ VF 9 สำหรับตลาดยุโรป ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2565 ข้อมูลการจำกัดความเร็วจาก HERE ช่วยให้ VinFast ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปในการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ VinFast ผู้ผลิตรถยนต์หรูชั้นนำของเวียดนาม เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะติดตั้งระบบ HERE ISA Map…