Day: July 27, 2022

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ประกาศเพิ่มโรงงานผลิตเครื่องทำไอระเหยในฮิวสตัน รัฐเท็กซัส

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, July 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบถึงการขยายขีดความสามารถในการผลิตของทางบริษัทอีกครั้ง การขยายขีดความสามารถนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นและการสนับสนุนของลูกค้าก๊าซอุตสาหกรรมและพลังงานสะอาดในประเทศของตน โรงงานแห่งใหม่ในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส พร้อมแล้วสำหรับการผลิตและจัดส่งเครื่องทำไอระเหยจากอากาศโดยรอบ และนำผลิตภัณฑ์ของตนอีกทั้งการสนับสนุนมาใกล้ชิดกับทางเขตชายฝั่งตะวันออกและตลาดในเม็กซิโกมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ช่วงเวลาแล้วเสร็จสั้นลง อีกทั้งยังลดต้นทุนการขนส่งสำหรับตลาดที่กำลังเติบโตเหล่านี้อีกด้วย Nikkiso…