Day: August 15, 2022

Expereo เข้าซื้อกิจการ Breeze Networks เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ SD-WAN/SASE ของทางบริษํทและสถานะในตลาดสหราชอาณาจักรให้ดียิ่งขึ้น

อัมสเตอร์ดัม, Aug. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Expereo ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโลกด้านโซลูชันการบริหารจัดการโครงข่าย ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการ Breeze Networks ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการจัดการของเทคโนโลยี SD-WAN/SASE การเข้าซื้อกิจการจะช่วยขับเคลื่อนเส้นทางการเติบโตของ Expereo โดยช่วยปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ SD-WAN/SASE ของทางบริษัท โดยต่อยอดจากบริการที่ขยายออกไปเพื่อจัดการโซลูชัน SD-WAN ในระดับต่าง ๆ กับคู่ค้าและลูกค้าองค์กรข้ามชาติทั่วโลก การเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดนี้ตอกย้ำถึงความทะเยอทะยานของ Expereo ในการเสริมโซลูชันการบริหารจัดการโครงข่ายด้วยแนวทางการให้คำปรึกษาที่ดีเยี่ยมในระดับโลก ซึ่งจะให้คำแนะนำแก่องค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไปสู่ระบบเครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์และใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก…