แดนเวอร์ รัฐแมสซาชูเซ็ตส์, Aug. 30, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Abiomed, Inc. (NASDAQ:ABMD) บริษัทผู้นำเทคโนโลยีด้านการช่วยเหลือหัวใจที่มีเลือดเล็ดลอดและการฟื้นสภาพหัวใจได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ยอมรับการลาออกของนาย Michael Tomsicek ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน โดยมีผลในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หลังจากที่นาย Tomsicek ได้ร่วมงานกับบริษัทมาเป็นเวลา 2 ปีและได้ลาออกจากบริษัทเพื่อดำเนินงานในเส้นทางอื่น

ขณะที่บริษัทกำลังดำเนินการค้นหาบุคคลภายนอกเพื่อมาแทนที่นาย Tomsicek นาย Robert Bowen อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของบริษัท จะกลับเข้ามาทำงานหลังจากเกษียณอายุไปแล้ว โดยจะให้การสนับสนุนองค์กรในฐานะเป็นที่ปรึกษาไปจนกว่าจะมีการคัดเลือกและว่าจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินคนใหม่ ทั้งนี้นาย Bowen ได้ทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของบริษัทตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2551 จนถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2558 ในช่วงที่บริษัทมีการเติบโตอย่างมาก และได้ให้คำแนะนำในบทบาทที่ปรึกษาเป็นเวลาหนึ่งปีหลังเกษียณอายุ

นาย Ian McLeod รองประธานบริษัทและผู้ควบคุมบรรษัท จะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีหลักในระหว่างกาลจนกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินคนใหม่จะได้รับการว่าจ้างอย่างถาวร นาย McLeod เป็นพนักงานของบริษัทมาเป็นเวลากว่า 10 ปี และได้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ควบคุมบรรษัทได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลาดังกล่าว

นาย Michael R. Minogue ซึ่งเป็นประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดของบริษัท Abiomed ได้กล่าวว่า “เราขอให้ Mike Tomsicek จะประสบกับสิ่งที่ดีในขณะค้นหาโอกาสทางความก้าวหน้าใหม่ๆ และเราขอขอบคุณเขาที่ได้รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานที่สูงสำหรับคุณภาพและการปฏิบัติตามด้านการเงิน” และกล่าวอีกว่า “นอกจากนี้ เรายังยินดีต้อนรับ Bob Bowen ผู้ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของ Abiomed ในช่วงเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมา”

เกี่ยวกับปั๊มหัวใจ IMPELLA

Impella 2.5®, Impella CP® และ Impella 5.0® เป็นปั๊มหัวใจที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาให้ใช้ในการรักษาอาการหัวใจล้มเหลวในผู้ป่วยที่มีอาการช็อกเหตุหัวใจ และอุปกรณ์ปั๊มเหล่านี้มีความสามารถที่โดดเด่นในการทำให้หัวใจฟื้นสภาพได้ตามธรรมชาติ ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ด้วยหัวใจของตัวเอง นอกจากนี้ อุปกรณ์ Impella 2.5 และ Impella CP ยังได้รับการรับรองสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวายขั้นสูงบางรายที่มีการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวน (PCI) แบบทางเลือกแบบเร่งด่วน เช่น การใส่ชิ้นปิดหรือการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน เพื่อเปิดเส้นเลือดแดงโคโรนารีย์ที่ถูกปิดกั้น ให้เปิดออกอีกครั้ง Impella RP® ซึ่งเป็นอุปกรณ์ปั๊มหัวใจห้องขวาของ Abiomed ได้รับการรับรองให้ใช้รักษาผู้ป่วยบางรายที่มีอาการหัวใจห้องขวาวาย หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Impella ของอุปกรณ์ปั๊มหัวใจ รวมถึงข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรอง ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ กรุณาเข้าเยี่ยมที่เว็บไซต์: www.protectedpci.com

โลโก้ ABIOMED, ABIOMED, Impella, Impella 2.5, Impella 5.0, Impella LD, Impella CP, Impella RP, และ Recovering Hearts. Saving Lives. เป็นชื่อการค้าที่จดทะเบียนของ ABIOMED, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและในบางประเทศ

เกี่ยวกับ ABIOMED 
Abiomed, Inc. เป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์การแพทย์ชั้นนำที่ให้การสนับสนุนระบบหมุนเวียนโลหิตซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเดนเวอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบเพื่อทำให้หัวใจสามารถพักผ่อนได้โดยการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและ/หรือทำการปั้มหัวใจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมที่ www.abiomed.com

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งประกอบด้วยแถลงการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Abiomed ความคืบหน้าของบริษัทฯ ในการเติบโตในเชิงพาณิชย์ พร้อมกับโอกาสในอนาคตและการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่คาดไว้ ผลที่แท้จริงของบริษัทฯ อาจแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่คาดหมายไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ที่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยได้แก่ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทดสอบและการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตการผลิตที่ซับซ้อน ข้อกำหนดคุณภาพสูง การพึ่งพิงแหล่งทรัพยากรการจัดหาที่จำกัด การแข่งขันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีกฎข้อบังคับของรัฐบาลเรื่องกฎหมายความต้องการเงินทุนในอนาคตและความไม่แน่นอนของเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติม พร้อมกับความเสี่ยงและความท้าทายอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารที่บริษัทฯ ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงรายงานประจำปีที่ยื่นเมื่อเร็วๆ นี้ในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q ผู้อ่านต้องใช้วิจารณญาณในการเชื่อมั่นในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เนื่องจากกล่าวได้เฉพาะ ณ วันที่ออกแถลงการฉบับนี้เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีพันธะที่จะเผยแพร่ผลการแก้ไขปรับปรุงใดๆ ที่มีต่อข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ที่อาจมีขึ้นเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่แถลงการณ์ฉบับนี้หรือเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายล่วงหน้า

** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 

Ingrid Goldberg Ward 
กรรมการฝ่ายความสัมพันธ์กับนักลงทุน
978-646-1590
igoldberg@abiomed.com


Adrienne Smith  
กรรมการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
978-646-1553
adsmith@abiomed.com