CINCINNATI, Oct. 04, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — Bioline ซึ่งเป็นบริษัท PCR รายหนึ่งที่เป็นบริษัทย่อยอยู่ในเครือ Meridian Bioscience, Inc. (NASDAQ:VIVO) มีความภูมิใจที่จะประกาศว่าโรงงานผลิตที่ลอนดอน R & D และเบอร์ลินขณะนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485 อย่างเต็มรูปแบบแล้ว

Bioline ตระหนักถึงความสำคัญของการยึดมั่นในระบบการจัดการที่มีคุณภาพในกระบวนการพัฒนา การผลิต และอุปทาน ของชิ้นส่วนการทดสอบสำหรับเวทีการวินิจฉัยโมเลกุล เรามีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเราโดยการตอบสนองมาตรฐานคุณภาพที่หุ้นส่วนทางอุตสาหกรรมของเราต้องการในความพยายามที่จะผ่านการทดสอบ ดังนั้น Bioline มีความยินดีที่จะประกาศว่าโรงงานผลิตของเราในกรุงเบอร์ลินและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการวิจัยในกรุงลอนดอนขณะนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485 แล้ว การให้บริการอย่างเต็มรูปแบบของเรารวมถึงการพัฒนาการทดสอบที่กำหนดเอง การอุปทานชุดชิ้นส่วนในการทดสอบ การสนับสนุนการตรวจสอบ และการผลิตฉลาก OEM ที่เป็นของตนเอง

Marco Calzavara ซึ่งเป็นประธานของ Bioline ให้ความเห็นว่า “การที่เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485 หมายความว่าเรามีความมั่นใจอย่างเต็มที่สำหรับ Bioline ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโมเลกุลสำหรับการทดสอบวินิจฉัย การรับรองของเราแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานระดับสูงของคุณภาพ ความสม่ำเสมอในการผลิต ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของวัสดุ และการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์ เราคาดหวังว่าจะขยายผลงานของเราไปสู่การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลเพื่อรักษาสุขภาพของสัตว์และมนุษย์ ความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรายังได้รับการชี้นำโดย ISO 13485 เราเพิ่งได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราให้รวมถึงน้ำยาแห้งแบบเยือกแข็งพร้อม qPCR ในชื่อ SensiFAST™ Lyo-Ready No-ROX Mix เพื่อช่วยคู่ค้าของเราในการพัฒนาการทดสอบ IVD”

Richard L. Eberly ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์กล่าวว่า “การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 ของเราถือเป็นก้าวสำคัญในความก้าวหน้าของ Bioline การที่เรายึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพนี้ได้พัฒนาความเข้าใจในความต้องการของพันธมิตรที่ทำงานในด้านการวินิจฉัยของเรา และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับความเชื่อถือในการพัฒนาการทดสอบการวินิจฉัยโมเลกุลในหลอดทดลองใหม่ในอนาคต เราคาดหวังว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจที่มีอยู่ของเรา พร้อมกับสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับผู้ผลิตด้านวินิจฉัยด้วยการตอบสนองความต้องการของเขาทั้งในแบบที่กำหนดเองและแบบที่อยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 13485”

เกี่ยวกับ Meridian Bioscience, Inc.

Meridian เป็น บริษัทด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตแบบครบวงจรที่พัฒนา ผลิต ทำการตลาด และจัดจำหน่ายหลากหลายสินค้าที่เป็นนวัตกรรมเช่น ชุดทดสอบวินิจฉัย น้ำยาบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับมีการบริการเทคโนโลยีชีวเวชภัณฑ์ ด้วยการใช้วิธีที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์และการทดสอบวินิจฉัยเหล่านี้ให้มาซึ่งความถูกต้อง เรียบง่าย และความรวดเร็วในการวินิจฉัยและการรักษาในระยะแรกสำหรับอาการทางการแพทย์ทั่วไป เช่น ระบบทางเดินอาหาร และการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ และระดับตะกั่วในเลือด ผลิตภัณฑ์ด้านการวินิจฉัยของ Meridian เอาไว้สำหรับการใช้นอกร่างกายมนุษย์และต้องการแค่อุปกรณ์พิเศษเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษใด ๆ ทั้งสิ้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการออกแบบเพื่อทำให้ผู้ป่วยมีความเป็นอยู่ที่ดี ในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายของการดูแลสุขภาพ Meridian มีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในด้านการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารส่วนบน; เซรุ่มวิทยา ปรสิตวิทยาและการวินิจฉัยโรคเชื้อรา และการทดสอบระดับตะกั่วในเลือด นอกจากนี้ Meridian ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำยาที่หายาก สินค้าทางชีวภาพพิเศษ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้โดยบริษัทชีวเวชภัณฑ์ที่ทำการวิจัยยาและวัคซีนใหม่ๆ บริษัทได้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเขาสำหรับโรง พยาบาล ห้องปฏิบัติการอ้างอิง ศูนย์การวิจัย ผู้ผลิตวินิจฉัย และ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก หุ้นของบริษัทมีการซื้อขายในตลาด NASDAQ Global Select ในสัญลักษณ์ VIVO ที่อยู่เว็บไซต์ของ Meridian คือ  www.meridianbioscience.com.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bioline กรุณาเยี่ยมชม http://www.bioline.com.

ติดต่อ:
Richard L. Eberly
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์
Meridian Bioscience, Inc. 
Phone: 513.271.3700
Rick.eberly@meridianbioscience.com