Thunderbridge AI³ ผนวกรวมพลังปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้งานร่วมกัน และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับมนุษย์ เพื่อนำเสนอคำแนะนำสำหรับบริบทที่ได้จากปัญญาเสริม (Augmented Intelligence) ตลอดทั้งชุดโปรแกรม Lead to Money

ดับลิน แคลิฟอร์เนีย, Sept. 23, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Callidus Software Inc. (NASDAQ:CALD) ผู้นำโซลูชั่นการขาย การตลาด การเรียนรู้ และการพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ได้เผยโฉมแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด นั่นคือ Thunderbridge Augmented Intelligence – หรือ Thunderbridge AI³ วันนี้ที่งาน CallidusCloud Connections (C3) 2017 ซึ่งเป็นงานประชุมสัมนาประจำปีของบริษัท โซลูชั่นใหมนี้ประกอบด้วยสามองค์ประกอบด้วยกัน คือ ปัญญาประดิษฐ์ การใช้งานร่วมกัน และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับมนุษย์

แพลตฟอร์ม Thunderbridge Augmented Intelligence เป็นอีกหนึ่งชั้นของซอฟท์แวร์ที่นำเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) มาใช้กับกระบวนการขายและการเรียนรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งคำแนะนำการปฏิบัติงานเพื่อการเพิ่มรายได้ ผลกำไร และประสิทธิภาพในการขาย

บทบาทของความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นกุญแจสำคัญสำหรับ Thunderbridge AI³ คำแนะนำที่ได้นั้นออกแบบมาสำหรับตัวแทนการขาย หัวหน้าฝ่ายขาย และผู้จัดการฝ่ายขายแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยำ และมีความจำเพาะกับแต่ละระดับของการเสนอขาย โปรแกรมจะวิเคราะห์ผลตอบแทนที่จูงใจ การฝึกอบรม และการเรียนรู้ด้วย Thunderbridge AI และจะกำหนดปัจจัยให้เสนอแนะแนวทางที่จะทำให้ได้ ROI ที่ทั้งรวดเร็วและเป็นจริงขึ้นมา โซลูชั่นที่ได้จะคำนึงถึงทุกองค์ประกอบของขั้นตอนการขายจาก “บนสุดของกรวย” ไปจนถึงปัจจัยที่เอื้อต่อการขายและการเรียนรู้ และการจ่ายค่าตอบแทน

กุญแจของ Thunderbridge AI³ นั้นคือ การนำมาใช้โดยไม่ต้องใช้เวลาจำนวนมากในการตั้งค่า Thunderbridge AI³ ได้รับการผสานรวมเข้ากับชุดโปรแกรม CallidusCloud Lead to Money อย่างไร้รอยต่อเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องแยกใช้งานแพลตฟอร์มข้อมูลและไม่ต้องมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอีกต่อไป

Leslie Stretch ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดของ CallidusCloud ได้กล่าวว่า “จนถึงปัจจุบันนี้ การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ได้ส่งมอบชุดเครื่องมือที่มีคุณสมบัติสูง การนำไปใช้งานที่ราคาแพงที่ลูกค้าต้องจัดการด้วยตัวเอง สำหรับ Thunderbridge AI³ แล้ว นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราทำ เราเชื่อว่า AI ต้องขยายเพิ่มการใช้งานที่มีอยู่และเผยให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงในการทำให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างอัตโนมัติและเหมาะสมยิ่งขึ้น”

CallidusCloud ได้สร้างแพลตฟอร์มใหม่บนผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์ Thunderbridge ที่มีอยู่แล้ว และใช้เวลาในการสร้างการทำงานเป็นเวลาหลายปี

เราได้พัฒนาโซลูชั่นโดยใช้ความรู้อันลึกซึ้งของ CallidusCloud เกี่ยวกับขั้นตอนการขายแบบ B2B ว่าทำงานอย่างไร และการนำความรู้ด้านพฤติกรรมมนุษย์และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับมนุษย์ผสานเข้าในขั้นตอนนี้

Giles House EVP และเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ CallidusCloud ได้กล่าวว่า “ปัญญาประดิษฐ์ควรเป็นส่วนต่อขยายของข้อมูลและความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับมนุษย์ ไม่ใช่การแทนที่มนุษย์ ดังนั้นแนวทางที่แนะนำจึงอาจถูกล้มเลิกได้โดยผู้ใช้งานในหลายกรณีหากไม่เหมาะกับสถานการณ์ เราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับมนุษย์ และทำให้ข้อมูลมีคุณค่ามากขึ้น”

การใช้งานกฎ 4 ข้อของปัญญาเสริม

Thunderbridge AI³ ได้รับการออกแบบมาด้วยหลักการ 4 ข้อ หรือที่เรียกว่า “กฎ” ที่สะท้อนถึงการพัฒนาปัญญาเสริม ของ CallidusCloud

  1. ปัญญาเสริมต้องช่วยพัฒนาการดำเนินงานของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  2. ปัญญาเสริมต้องช่วยปรับรุงสมรรถภาพในการทำงานของบุคลากรรายบุคคล
  3. ปัญญาเสริมต้องตั้งค่าและใช้งานง่าย
  4. ปัญญาเสริมต้องอนุญาตให้มนุษย์ยกเลิกแนวทางที่แนะนำได้ เว้นแต่เป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการข้อ 1

ตัวอย่างของวิธีการที่แพลตฟอร์มนี้สามารถเร่งการพัฒนาธุรกิจได้ มีดังนี้:

  • ตัวแทนการขายรับแนวทางที่แนะนำหรือข้อบังคับที่ออกแบบมาสำหรับเฉพาะบุคคล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและทำเงินให้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ชุดผลิตภัณฑ์ ราคา และระดับการลดราคาที่จะเพิ่มโอกาสในการปิดการขายไปพร้อมกับการพิจารณาผลกำไรและค่าคอมมิชชั่น แนวทางการเรียนรู้จำเพาะนี้อาจเป็นคำแนะนำหรือข้อบังคับโดย Thunderbridge AI³ เพื่อช่วยปิดช่องว่างของการดำเนินงาน
  • หัวหน้าฝ่ายขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายสามารถพัฒนาการดำเนินงานของทีมได้โดยการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกฎการให้ค่าตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือชุดผลิตภัณฑ์ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับการแนะนำจาก Thunderbridge AI³ นอกจากนี้ หัวหน้าฝ่ายขายสามารถรับฟังความคิดเห็นสำหรับทุกการขายเข้าในขั้นตอนและรับคำแนะนำสำหรับแนวทางการดำเนินการที่จะเคลื่อนหมุดให้เข้าใกล้มากขึ้นในตอนใกล้สิ้นไตรมาส
  • ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถรวบรวมความเข้าใจเชิงลึกเข้าไปในการดำเนินงานของทีม รวมถึงดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดพลาด เช่น การจ่ายเงินค่าตอบแทนที่มากเกินไป โดย Thunderbridge จะบอกกล่าวถึงส่วนสำคัญต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือ

เกี่ยวกับ C3
งานประชุมสัมนา CallidusCloud Connections (C3) 2017 จัดขึ้นในวันที่ 18-20 กันยายน 2560 ที่ โรงแรม Wynn ลาสเวกัส เป็นงานใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้และเป็นงานเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจทำให้กลยุทธ์การดำเนินการขายแข็งแกร่งขึ้น รวมถึงผลักดันการขายซ้ำให้ได้ผลิตผลมากขึ้น นอกจากนี้ ทาง CallidusCloud ยังจัดให้มีรางวัลสำหรับบริษัทผู้ชนะการจัดการประสิทธิภาพการขายได้ดีที่สุดด้วย C3 นำเสนอโซลูชั่น ผลิตภัณฑ์ และบุคลากรที่ดีที่สุด ผู้เข้าร่วมในงาน C3 กลับจากงานไปด้วยความเข้าใจเชิงลึกที่ช่วยให้องค์กรของตนประหยัดเงินไปได้หลายสิบล้านดอลล่าร์ในส่วนของค่าคอมมิชชั่นการขาย และทำให้ได้เวลาที่มีประสิทธิผลมากขึ้นหลายพันชั่วโมง รวมถึงสามารถตัดทอนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปได้หลายล้านเช่นกัน

เกี่ยวกับ CallidusCloud
บริษัท Callidus Software Inc. (NASDAQ:CALD) ซึ่งดำเนินธุรกิจในชื่อ CallidusCloud® เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการขาย การตลาด การเรียนรู้ และประสบการณ์ของลูกค้าในระบบคลาวด์ บริษัท CallidusCloud ช่วยให้องค์กรเร่งและเพิ่มกระบวนการนำเงินของตนด้วยชุด    โซลูชันที่สมบูรณ์แบบเพื่อระบุทางเดินที่ถูกต้อง รับรองการจัดสรรอาณาเขตและโควต้าอย่างเหมาะสม ทำให้กองกำลังการขายทำงานได้ กำหนดราคาโดยอัตโนมัติ เพิ่มความเร็วในการเจรจาสัญญา และปรับปรุงการขาย – ขับเคลื่อนค่าชดเชยการขาย— ข้อเสนอขายที่ใหญ่ขึ้น— ให้เร็จขึ้น องค์กรชั้นนำประมาณ 5,700 แห่งในทุกอุตสาหกรรมได้พึ่งพาชุด CallidusCloud Lead to Money เพื่อปิดข้อเสนอเพิ่มเติมและสร้างรายได้ได้เร็วขึ้น

©2017 Callidus Software Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Callidus, Callidus Software, โลโก้ Callidus Software, CallidusCloud, โลโก้ CallidusCloud, Clicktools, SURVE, syncfrog, TrueComp Manager, ActekSoft, ACom3, iCentera, Webcom, Litmos, โลโก้ Litmos, LeadFormix, Rapid Intake, 6FigureJobs, RevSym, OpenDB และ LeadRocket เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Callidus Software Inc.

Blog: www.calliduscloud.com/salespulse
LinkedIn: www.linkedin.com/company/calliduscloud
Facebook: www.facebook.com/callidussoftware
Twitter: @calliduscloud@calliduscloudIR
Web: www.calliduscloud.com

ที่ติดต่อสำหรับสื่อ:
Venus Picart
CallidusCloud
(925) 251-2200
vpicart@calliduscloud.com