Advanced Energy ฉลองการเปิดศูนย์บริการในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์บริการและซ่อมแซมเฉพาะช่วยปรับปรุงและลดความซับซ้อนของการให้บริการโดยให้การเข้าถึงระดับภูมิภาคสำหรับโซลูชันด้านการบริการชั้นนำของอุตสาหกรรมซึ่งช่วยลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ

TACHIKAWA, ประเทศญี่ปุ่น วันที, June 30, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq:AEIS)  ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการแปลงกำลังอย่างแม่นยำได้ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการเปิดศูนย์บริการในเมือง …

Read more