AgroSavfe ระดมเงินได้ €35 ล้านในการจัดหาเงิน Series C

  • AgroSavfe เป็นบริษัทของเบลเยี่ยมที่พัฒนาไบโอคอนโทรลใหม่ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  • ผู้ลงทุนระยะยาวในปัจจุบันทั้งหมดมีส่วนร่วมในรอบทุน
  • Ackermans & van Haaren ได้ลงทุน €10 ล้าน และเข้าร่วมเป็นคณะผู้บริหารของบริษัท

เกนต์, เบลเยี่ยม, July 31, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — AgroSavfe NV 

Read more

AgroSavfe ได้แต่งตั้ง Patrice Sellès ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของทีมผู้นำ

  • Patrice พร้อมนำประสบการณ์ความเป็นผู้นำมากกว่า 20 ปีในด้านของการป้องกันอาหารและพืชมาใช้
  • Luc Maertens ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
  • เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมผู้นำของ AgroSavfe เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่รวดเร็วของบริษัท

เกนต์, เบลเยี่ยม, July 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — AgroSavfe

Read more