Category: Asean

Abiomed ประกาศรายได้ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 124.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปีก่อนและรายได้รวมที่ 445.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

DANVERS, Mass., May 08, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Abiomed, Inc. (NASDAQ:ABMD) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีอันก้าวหน้าในด้านการสนับสนุนหัวใจได้รายงานในวันนี้เกี่ยวกับรายได้ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 อยู่ที่ 124.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับรายรับ 94.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2559 สำหรับปีงบประมาณ 2560 รายได้รวมอยู่ที่ 445.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ…

‫Abiomed ประกาศผู้ป่วยรายแรกที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ STEMI DTU

DANVERS, Mass., May 06, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Abiomed, Inc. (NASDAQ:ABMD) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีอันก้าวหน้าในด้านการสนับสนุนหัวใจได้ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ป่วยรายแรกในการศึกษาวิจัยที่ได้รับการอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ถึงความเป็นไปได้ในอนาคตของ STEMI ประตูสู่การปลดปล่อย (DTU) ด้วยระบบ Impella CP® ในผู้ป่วยที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้และความปลอดภัยในการปลดปล่อยหัวใจห้องล่างซ้ายโดยใช้เครื่องปั๊มหัวใจ Impella CP ก่อนที่จะมีการแทรกแซงหลอดเลือดหัวใจหลัก (PCI) ในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจส่วน ST ตายสูง (STEMI) โดยไม่มีอาการช็อกเหตุหัวใจ…