Category: Asean

VistaJet เปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่เนื่องจากการขยายตัวที่รวดเร็วขึ้นในจีน

VistaJet พัฒนาทีมและเปิดตัวเว็บไซต์ภาษาจีนตามความต้องการของผู้โดยสาร สำหรับ 6 เดือนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ. ศ. 2560: ยอดขาย Program Membership เพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยมีการบันทึกร้อยละ 57 ในขณะที่การรักษาลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 91 ทั่วทุกภูมิภาค จำนวนผู้โดยสารออกจากประเทศจีนปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อัตราการต่ออายุลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 100 ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ในช่วงครึ่งแรกของปี พ. ศ. 2560 เว็บไซต์ VistaJet ภาษาจีนเปิดตัวที่…