Category: Inc.

การให้ยากับผู้ป่วยคนแรกในระยะที่ 1 การศึกษาวิจัยทางคลินิกโดยใช้วัสดุแรกเริ่มทางเซลล์ของ RoosterBio

ยาวิจัยชนิดใหม่ (IND) ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ CliniControl™ ของ RoosterBio ถูกนำมาใช้ในคลินิกโดยลูกค้าทางเภสัชกรรมของ RoosterBio FREDERICK, Md., March 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — RoosterBio Inc. เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของเซลล์ต้นกำเนิด/เซลล์สตอมาชนิดมีเซนไคม์ในมนุษย์ (hMSC), ธนาคารเซลล์ และระบบกระบวนการชีวภาพ hMSC วันนี้ได้ประกาศถึงการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้วยการให้ยากับผู้ป่วยคนแรกด้วยวัสดุแรกเริ่มทางเซลล์ที่เป็นนวัตกรรม ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยลูกค้าทางเภสัชกรรมของ RoosterBio ด้วยยาวิจัยชนิดใหม่ (IND) ที่ผลิตโดยใช้เซลล์และระบบสื่อ…