Category: Invivoscribe

คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติให้ยา XOSPATA® ของบริษัท Astellas สามารถใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอีลอยด์ที่กลับมาเป็นซ้ำหรือดื้อยา และตรวจพบการกลายพันธุ์เชื้อ FLT3 โดยใช้วิธีการทดสอบ LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay ของ Invivoscribe

ซานดิเอโก, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — บริษัท Invivoscribe ได้ทำการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพทั่วโลกมาตลอด 25 ปีด้วยการให้บริการสารเคมีที่ได้มาตรฐาน การทดสอบ และเครื่องมือชีวสารสนเทศศาสตร์คุณภาพสูง เพื่อพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เที่ยงตรงแม่นยำ ปัจจุบันอาจมีการใช้วิธี LeukoStrat® CDx FLT3 Mutation Assay เพื่อเป็นวิธีช่วยในการประเมินผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอีลอยด์ (AML) โดยการรักษาด้วยการให้ยา XOSPATA® (gilteritinib) ในยุโรป การกลายพันธุ์เชื้อ FLT3 จะต้องได้รับการยืนยันด้วยการทดสอบที่ถูกต้องใช้ได้ เช่นการทดสอบ LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay ซึ่งเป็นวิธีกายจำลองทดสอบยา…

Invivoscribe กำลังขยายพื้นที่เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางคลินิกและขีดความสามารถทางการทดสอบ ใน ซานดิเอโก เยอรมนี ญี่ปุ่น และจีน โดยการเสนอการทดสอบที่ทำให้เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุม สำหรับกลุ่มโรคเลือดที่เป็นมะเร็งทั้งหมด

ซานดิเอโก, May 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Invivoscribe, Inc., บริษัทระดับโลกที่บูรณาการเฉพาะที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงชีวิตด้วย Precision Diagnostics® วันนี้ประกาศการขยายตัวของพื้นที่และขีดความสามารถทางการทดสอบในเครือข่ายระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองของ พวกเขา LabPMM® clinical laboratories ส่วนเพิ่มเติมในเมนูทดสอบจะรวมถึงสัณฐานวิทยา, IHC, โฟลไซโตมิเตอร์, และการทดสอบโดย วิธีการตรวจวัดจำนวนเซลล์มะเร็งที่หลงเหลือจากตัวอย่างเลือดหรือปัสสาวะที่ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการแรก (MRD) ที่ใช้การทดสอบการไหลในหลาย พารามิเตอร์แบบล่าสุด (MPF) และ NGS บริการใหม่เหล่านี้จะช่วยหนุนให้การวินิจฉัยผู้ป่วย การลงทะเบียนอาสาสมัครในการศึกษาวิจัย และการจัดกลุ่ม อาสาสมัคร ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีก บริการใหม่เหล่านี้จะพร้อมภายในสิ้นปีนี้ในซานดิเอโก ตามด้วยห้องปฏิบัติการในญี่ปุ่น เยอรมนี…

FDA ของสหรัฐฯ อนุมัติให้ LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay ของ Invivoscribe เป็น CDx และให้ยา XOSPATA (gilteritinib fumarate) ของ Astellas ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์ (AML) ในสหรัฐอเมริกาได้

CDx Assay ของ Invivoscribe ยังได้เป็นยาที่สามารถเบิกจ่ายในระบบสวัสดิการแห่งชาติได้ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ซานดิเอโก, Nov. 30, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Invivoscribe มีความยินดีที่จะประกาศว่า องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ได้อนุมัติให้ทั้ง LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay และยา XOSPATA (gilteritinib fumarate) ของ Astellas เป็นยาที่ใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มี FLT3…

Invivoscribe เปิดตัว LymphoTrack Dx TRB Assay เป็นชุด CE-Marked IVD สร้างเสร็จชุด NGS Clonality Suite สำหรับแพลตฟอร์ม MiSeq

เมืองซานดิเอโก วันที่, May 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Invivoscribe Technologies Inc. บริษัทระดับโลกที่มีประสบการณ์ยาวนานหลายสิบปีในการจัดทำการโคลนนิ่งและโซลูชั่นการทดสอบ biomarker ในด้านเนื้องอกวิทยาและเวชศาสตร์ระดับโมเลกุลเฉพาะบุคคล วันนี้ได้ประกาศการเปิดตัว LymphoTrack® Dx TRB Assay สำหรับแพลตฟอร์ม Illumina® MiSeq®, ซึ่งเป็นชุดทดสอบแบบหาลำดับที่พัฒนาขึ้นใหม่ CE-marked (NGS) เพื่อใช้ในการวินิจฉัยแบบ in vitro (IVD). Invivoscribe เป็นบริษัทเดียวที่นำเสนอชุดทดสอบการโคลน CE-marked…

Invivoscribe® เผยโฉมวิธีการทดสอบ LymphoTrack® TRB ที่ใช้กับซอฟต์แวร์ MiSeq® และ LymphoTrack® ในการตรวจวัดยีนผิดปกติที่มีปริมาณน้อย (MRD)

เมืองซานดิเอโก, Nov. 08, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Invivoscribe® Technologies Inc. บริษัทระดับโลกที่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการแนวทางทดสอบเซลล์ผิดปกติที่ขยายตัวและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับงานด้านเนื้องอกวิทยาและเวชศาสตร์ระดับโมเลกุลเฉพาะบุคคล® ที่ให้บริการมาแล้วเป็นเวลาหลายสิบปี ได้ประกาศการเผยโฉมวิธีการทดสอบ LymphoTrack® TRB  เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับการวิจัยเท่านั้น (Research Use Only: RUO) สำหรับแพลตฟอร์ม Illumina MiSeq® การรวมวิธีการทดสอบนี้เข้าไปด้วยทำให้ซอฟต์แวร์ชีวสาร สนเทศที่มีความจำเพาะ ช่วยให้นักวิจัยและบริษัทยาต่างๆ สามารถดำเนินการทดลองทางคลินิกได้ เพื่อระบุและติดตามเซลล์ผิดปกติที่ขยายตัวได้โดยการทดสอบการตรวจวัดยีนผิดปกติที่มีปริมาณน้อย (Minimal residual disease: MRD) ของตัวอย่างลำดับยีนได้…

Invivoscribe® เปิดตัวชุดทดสอบการกลายพันธุ์ LeukoStrat® CDx FLT3 Mutation Assay ซึ่งเป็นชุดทดสอบ IVD ที่มีเครื่องหมาย CE

ซานดิเอโก, Aug. 02, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Invivoscribe® Technologies Inc. ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกรายหนึ่งที่มีประสบการณ์ยาวนานหลายสิบปีในการจัดหาโซลูชันการโคลนนิ่งและการทดสอบ biomarker สำหรับด้านเนื้องอกวิทยาและยาโมเลกุลส่วนบุคคล® วันนี้ได้ประกาศการเปิดตัวชุดทดสอบการกลายพันธุ์ LeukoStrat® CDx FLT3 Mutation Assay ที่มีเครื่องหมาย CE ซึ่งได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา1 เมื่อต้นปีนี้ ชุดทดสอบนี้ระบุได้ทั้งการกลายพันธุ์แบบควบคู่กันไป ภายใน (ITD) และ tyrosine kinase domain (TKD) และระบุได้ถึงการกลายพันธุ์แบบ ITD ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งชุดทดสอบแบบ…