Category: Invivoscribe

คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติให้ยา XOSPATA® ของบริษัท Astellas สามารถใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอีลอยด์ที่กลับมาเป็นซ้ำหรือดื้อยา และตรวจพบการกลายพันธุ์เชื้อ FLT3 โดยใช้วิธีการทดสอบ LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay ของ Invivoscribe

ซานดิเอโก, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — บริษัท Invivoscribe ได้ทำการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพทั่วโลกมาตลอด 25 ปีด้วยการให้บริการสารเคมีที่ได้มาตรฐาน การทดสอบ และเครื่องมือชีวสารสนเทศศาสตร์คุณภาพสูง เพื่อพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เที่ยงตรงแม่นยำ ปัจจุบันอาจมีการใช้วิธี LeukoStrat® CDx FLT3 Mutation Assay เพื่อเป็นวิธีช่วยในการประเมินผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอีลอยด์ (AML) โดยการรักษาด้วยการให้ยา XOSPATA® (gilteritinib) ในยุโรป การกลายพันธุ์เชื้อ FLT3 จะต้องได้รับการยืนยันด้วยการทดสอบที่ถูกต้องใช้ได้ เช่นการทดสอบ LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay ซึ่งเป็นวิธีกายจำลองทดสอบยา…

Invivoscribe กำลังขยายพื้นที่เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางคลินิกและขีดความสามารถทางการทดสอบ ใน ซานดิเอโก เยอรมนี ญี่ปุ่น และจีน โดยการเสนอการทดสอบที่ทำให้เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุม สำหรับกลุ่มโรคเลือดที่เป็นมะเร็งทั้งหมด

ซานดิเอโก, May 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Invivoscribe, Inc., บริษัทระดับโลกที่บูรณาการเฉพาะที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงชีวิตด้วย Precision Diagnostics® วันนี้ประกาศการขยายตัวของพื้นที่และขีดความสามารถทางการทดสอบในเครือข่ายระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองของ พวกเขา LabPMM® clinical laboratories ส่วนเพิ่มเติมในเมนูทดสอบจะรวมถึงสัณฐานวิทยา, IHC, โฟลไซโตมิเตอร์, และการทดสอบโดย วิธีการตรวจวัดจำนวนเซลล์มะเร็งที่หลงเหลือจากตัวอย่างเลือดหรือปัสสาวะที่ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการแรก (MRD) ที่ใช้การทดสอบการไหลในหลาย พารามิเตอร์แบบล่าสุด (MPF) และ NGS บริการใหม่เหล่านี้จะช่วยหนุนให้การวินิจฉัยผู้ป่วย การลงทะเบียนอาสาสมัครในการศึกษาวิจัย และการจัดกลุ่ม อาสาสมัคร ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีก บริการใหม่เหล่านี้จะพร้อมภายในสิ้นปีนี้ในซานดิเอโก ตามด้วยห้องปฏิบัติการในญี่ปุ่น เยอรมนี…

FDA ของสหรัฐฯ อนุมัติให้ LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay ของ Invivoscribe เป็น CDx และให้ยา XOSPATA (gilteritinib fumarate) ของ Astellas ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์ (AML) ในสหรัฐอเมริกาได้

CDx Assay ของ Invivoscribe ยังได้เป็นยาที่สามารถเบิกจ่ายในระบบสวัสดิการแห่งชาติได้ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ซานดิเอโก, Nov. 30, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Invivoscribe มีความยินดีที่จะประกาศว่า องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ได้อนุมัติให้ทั้ง LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay และยา XOSPATA (gilteritinib fumarate) ของ Astellas เป็นยาที่ใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มี FLT3…

Invivoscribe เปิดตัว LymphoTrack Dx TRB Assay เป็นชุด CE-Marked IVD สร้างเสร็จชุด NGS Clonality Suite สำหรับแพลตฟอร์ม MiSeq

เมืองซานดิเอโก วันที่, May 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Invivoscribe Technologies Inc. บริษัทระดับโลกที่มีประสบการณ์ยาวนานหลายสิบปีในการจัดทำการโคลนนิ่งและโซลูชั่นการทดสอบ biomarker ในด้านเนื้องอกวิทยาและเวชศาสตร์ระดับโมเลกุลเฉพาะบุคคล วันนี้ได้ประกาศการเปิดตัว LymphoTrack® Dx TRB Assay สำหรับแพลตฟอร์ม Illumina® MiSeq®, ซึ่งเป็นชุดทดสอบแบบหาลำดับที่พัฒนาขึ้นใหม่ CE-marked (NGS) เพื่อใช้ในการวินิจฉัยแบบ in vitro (IVD). Invivoscribe เป็นบริษัทเดียวที่นำเสนอชุดทดสอบการโคลน CE-marked…

Invivoscribe® เผยโฉมวิธีการทดสอบ LymphoTrack® TRB ที่ใช้กับซอฟต์แวร์ MiSeq® และ LymphoTrack® ในการตรวจวัดยีนผิดปกติที่มีปริมาณน้อย (MRD)

เมืองซานดิเอโก, Nov. 08, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Invivoscribe® Technologies Inc. บริษัทระดับโลกที่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการแนวทางทดสอบเซลล์ผิดปกติที่ขยายตัวและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับงานด้านเนื้องอกวิทยาและเวชศาสตร์ระดับโมเลกุลเฉพาะบุคคล® ที่ให้บริการมาแล้วเป็นเวลาหลายสิบปี ได้ประกาศการเผยโฉมวิธีการทดสอบ LymphoTrack® TRB  เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับการวิจัยเท่านั้น (Research Use Only: RUO) สำหรับแพลตฟอร์ม Illumina MiSeq® การรวมวิธีการทดสอบนี้เข้าไปด้วยทำให้ซอฟต์แวร์ชีวสาร สนเทศที่มีความจำเพาะ ช่วยให้นักวิจัยและบริษัทยาต่างๆ สามารถดำเนินการทดลองทางคลินิกได้ เพื่อระบุและติดตามเซลล์ผิดปกติที่ขยายตัวได้โดยการทดสอบการตรวจวัดยีนผิดปกติที่มีปริมาณน้อย (Minimal residual disease: MRD) ของตัวอย่างลำดับยีนได้…

Invivoscribe® เปิดตัวชุดทดสอบการกลายพันธุ์ LeukoStrat® CDx FLT3 Mutation Assay ซึ่งเป็นชุดทดสอบ IVD ที่มีเครื่องหมาย CE

ซานดิเอโก, Aug. 02, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Invivoscribe® Technologies Inc. ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกรายหนึ่งที่มีประสบการณ์ยาวนานหลายสิบปีในการจัดหาโซลูชันการโคลนนิ่งและการทดสอบ biomarker สำหรับด้านเนื้องอกวิทยาและยาโมเลกุลส่วนบุคคล® วันนี้ได้ประกาศการเปิดตัวชุดทดสอบการกลายพันธุ์ LeukoStrat® CDx FLT3 Mutation Assay ที่มีเครื่องหมาย CE ซึ่งได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา1 เมื่อต้นปีนี้ ชุดทดสอบนี้ระบุได้ทั้งการกลายพันธุ์แบบควบคู่กันไป ภายใน (ITD) และ tyrosine kinase domain (TKD) และระบุได้ถึงการกลายพันธุ์แบบ ITD ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งชุดทดสอบแบบ…

You missed

Once known as a “financial wizard”, Indian-born Rakesh Saxena now faces decades in jail for a Thai banking scandal that triggered the 1997 Asian financial crisis. Following a legal battle that dragged on for 26 years, the Supreme Court on September 12 finally sentenced Saxena to 335 years in jail over three lawsuits stemming from the Bangkok Bank of Commerce (BBC) embezzlement scandal. Although the jail sentence of over three centuries was upheld, the 70-year-old will serve only 20 years behind bars, the maximum term under the Thai Penal Code. Working his way up the ladder From 1974 to 1985, Saxena worked as a foreign exchange dealer and money market broker in India, Singapore, Hong Kong, and London. He later moved to Thailand to work as a newspaper financial columnist and consultant to financial institutions. In 1989, while living in Bangkok, he met and befriended Krirkkiat Jalichandra, who had just been appointed as the BBC’s senior vice-president. In 1992, Saxena became a personal advisor to Krirkkiat, who had since been promoted to BBC president. The bank at that time was owned by the family of Krirkkiat’s mother. In his book “BBC Truth”, Krirkkiat wrote that his maternal grandfather, the late former prime minister MR Kukrit Pramoj, had told him: “You have to help with Granddad’s work at the bank.” Krirkkiat had earlier worked at the Bank of Thailand for over a decade. How the scandal unfolded Between 1993 and 1994, the bank spent over 36 billion baht on business takeovers and leveraged buyouts linked with Saxena. The BBC also granted loans with insufficient or overpriced collateral to companies controlled by Saxena, senior bank executives including Krirkkiat, and their associates – many of whom were politicians. The BBC scandal was linked to a clique of young politicians known as the “Group of 16”, many of whom went on to become political heavyweights. Regulators estimated the bank’s bad loans at over 50 billion baht or roughly 40 percent of its assets. Saxena claimed years later that in 1995, BBC officials concealed the number of non-performing loans by lending money to bank-owned shell companies so they could repay debts owed by other borrowers. After the scheme was uncovered, the central bank in February 1996 ordered Krirkkiat to not renew Saxena’s consulting contract. A bank’s collapse Just a month later, the Bank of Thailand took control of the BBC. During a censure debate in early May 1996, opposition MPs from the Democrat Party accused unnamed government politicians of colluding with Saxena and Krirkkiat to “embezzle at least 50 billion baht from the bank’s deposits”. The accusation, coupled with reports of the bank’s deteriorating condition, led to a run on BBC deposits of more than 30 billion baht. That prompted a takeover by the Finance Ministry, which allowed the bank to go bust in August 1998 after discovering an unmanageable level of insolvency. Krirkkiat, Saxena and several others faced 17 court cases on charges of embezzlement and fraud causing damage of over 50 billion baht. The disgraced BBC president was sentenced to 20 years in jail and fined 3.1 billion baht. Krirkkiat died in October 2012 while still serving his prison sentence. Fallout for the economy The BBC scandal led to the closure of a Thai bank that had been operating for over 50 years. Its collapse undermined confidence in the Thai financial system, leading to a domino effect that toppled 56 financial institutions and saw many Thai commercial banks taken over by foreign investors. In July 1997, the Thai government gave in to speculative pressure against the baht and devalued the currency. The move forced neighboring countries to follow suit with their currencies, triggering a financial crisis that swept across Asia. Long legal battle In June 1996, Saxena was in Canada when Thai authorities charged him and others in connection with the BBC scandal. He was arrested a month later but resisted extradition from Canada, claiming he would be killed if he was sent back to Thailand. The extradition battle began in June 1997. More than a decade later, in October 2009, the Supreme Court of Canada ruled against Saxena and he was turned over to Thai authorities. In Thailand, Saxena waged a three-decade legal battle that came to an end this month with a final Supreme Court ruling that sealed his fate. Source: Thai Public Broadcasting Service