‫ผลการสำรวจจาก Frost & Sullivan: ร้อยละ 90 ของผู้บริการโทรคมนาคมเชื่อว่าแพลตฟอร์มผนวกรวมในระบบคลาวด์ช่วยเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงตลาด

ผลการวิจัยพบว่าแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรและการทำงานร่วมกันที่ยึดคลาวด์เป็นหลักทำให้บริษัทโทรคมนาคมสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว GAITHERSBURG, Md., March 08, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — ตามผลการสำรวจที่ Frost & Sullivan ได้ทำโดยร่วมมือกับ BroadSoft, Inc. (NASDAQ:BSFT) ร้อยละ 90 ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมเชื่อว่าแพลตฟอร์มแบบผนวกรวมในระบบคลาวด์จะช่วยเร่งเวลาในการเข้าสู่ตลาดสำหรับการนำเสนอบริการด้านการสื่อสารแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าด้านธุรกิจ ผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ SaaS แบบครบวงจรในระบบคลาวด์ (UC & C) ทำให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมคงความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยการเสนอขายที่เพิ่มขึ้น ลดรอบการขาย และเปิดโอกาสใหม่ในการหารายได้ ผลการวิจัยจากรายงานการปฏิวัติ…