VistaJet ยังคงได้รับส่วนแบ่งการตลาดในทุกตลาด

สำหรับ 13 สัปดาห์จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2560:

  • รายได้จากการบินทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบเป็นรายปี
  • EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 เมื่อเทียบเป็นรายปีเนื่องจากการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ
  • ชั่วโมงรายการใหม่ขายได้เพิ่มขึ้ร้อยละ 79 ในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2560 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
  • Program Membership มีจำนวนชั่วโมงเป็นส่วนใหญ่จากจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่บินในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี พ. ศ. 2560 อยู่ที่ร้อยละ 55

LONDON , June 03, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — VistaJet ซึ่งเป็นบริษัทการบินระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวได้ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับอีกหนึ่งสถิติของไตรมาส ที่อีกครั้งหนึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณค่าที่แข็งแกร่งของการไร้ความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และการเข้าถึงทั่วโลกอย่างแท้จริง

ภาพที่มาพร้อมกับการประกาศครั้งนี้สามารถดูได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9e3d1364-eb1f-4e73-aa64-4dbcecb3cf76

บริษัทฯ ได้บันทึกอัตราการเติบโตของ EBITDA อยู่ที่ร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามด้วยการประสบความสำเร็จในยอดขายของไตรมาสแรก พร้อมกับผลผลิตและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกและการมุ่งเน้นเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

การตัดสินใจของบริษัทฯ ในการขยายกองเรือให้มีจำนวนเครื่องบินที่มีตราสินค้าเหมือนกันและมีตำแหน่งทั่วโลกกว่า 70 ลำยังคงสนับสนุนการเติบโตของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มการใช้งานเฉลี่ยในทุกเดือนเป็นบวกนับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ในช่วงไตรมาสที่มักจะได้ผลน้อยที่สุดของอุตสาหกรรมการบิน  VistaJet ก็มีรายได้จากการบินเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22 เมื่อเทียบเป็นรายปี การเจริญเติบโตส่วนใหญ่มาจากส่วนของโปรแกรมของ VistaJet โดยลูกค้าเดิมที่ใช้และเพิ่มยอดสัญญาและลูกค้ารายใหม่ๆ ซึ่งเลือกที่จะสมัครเป็นสมาชิกแบบสัญญาหลายปี ยอดขายโปรแกรมประจำปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 79 เมื่อเทียบเป็นรายปี แสดงให้เห็นฐานะของบริษัทฯ ที่ได้เป็นทางเลือกเดียวในการเป็นเจ้าของเครื่องบินอย่างเต็มรูปแบบหรือเป็นเศษส่วนในตลาดการบินเอกชน จำนวนชั่วโมงที่ลูกค้าของโปรแกรมบินในช่วงไตรมาสแรกมากกว่าในช่วงเวลาอื่นๆ ในประวัติศาสตร์ของ VistaJet โดยคิดเป็นร้อยละ 55 ของชั่วโมงบินทั่วโลกทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

ส่วน On Demand ของ VistaJet ก็ยังคงเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ถึงแม้เทศกาลอีสเตอร์ปีนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงไตรมาสที่ 1 ก็ตาม ยอดรวมชั่วโมงการบิน On Demand ยังคงมีความคงที่เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่จำนวนชั่วโมงทำงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เนื่องจากการปรับปรุงปัจจัยเรือข้ามฟากทำให้ชั่วโมงบินที่ว่างเปล่าลดน้อยลง ขาที่ว่างเปล่าเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับธุรกิจการบินเอกชนมานานเนื่องจากบริษัทฯ ที่มีขนาดเล็กและประสิทธิภาพในการดำเนินงานน้อยกว่าต้องย้ายเครื่องบินเพื่อไปรับผู้โดยสาร

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้ประกาศ ‘Ferry Free World’ สำหรับลูกค้าโปรแกรมของพวกเขา

VistaJet ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก บริษัทฯ ได้เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดไม่เพียงแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเอเชียซึ่งเป็นตลาดที่มีเป้าหมายการเติบโตที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังคงไปในตลาดที่เติบโตอย่างเต็มที่ในยุโรป รัสเซียและเครือรัฐเอกราช VistaJet มีชั่วโมงการบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 15เมื่อเทียบเป็นรายปีในยุโรป ซึ่งได้เน้นย้ำว่าบริษัทฯ ยังคงมองเห็นศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในตลาดดั้งเดิมที่มีความมั่นคงของตน

ธุรกิจในสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยผลักดันการขยายเวลาการบินของ VistaJet และโอกาสในการหาลูกค้า ชั่วโมงการบินในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54 เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มฐานลูกค้าในภูมิภาคและจำนวนเครื่องบินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งช่วยเพิ่มชั่วโมงการบินได้ถึงร้อยละ 43 ในภูมิภาคอเมริกากลางและอเมริกาใต้

VistaJet ดำเนินการอย่างแข็งแกร่งในเอเชียและลูกค้าโปรแกรมภายในภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนชั่วโมงที่ขายในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากความต้องการในการบินและการเข้าถึงทั่วโลก ทั้งในส่วนของลูกค้าองค์กรและเอกชนแต่ละรายในเอเชียส่วนใหญ่จะบินนอกภูมิภาคไปยังยุโรป ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ ซึ่งช่วยเพิ่มชั่วโมงการบินทั่วโลก

VistaJet จะยังคงเพิ่มจำนวนชั่วโมงและรายได้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานของเครื่องบินและเทคโนโลยีอันเป็นที่ยอมรับ การปรับปรุงการใช้ประโยชน์ อัตรากำไรและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ VistaJet ซึ่งเป็นบริษัทด้านการบินเอกชนชั้นนำของโลกยังคงได้รับประโยชน์จากแนวโน้มต่างๆ นอกเหนือจากความเป็นเจ้าของทรัพย์สินและป้องกันลูกค้าใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องเลือกระหว่างเครื่องบินทั้งลำ ความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่ง และข้อเสนอการเช่าเหมาลำที่ไม่สอดคล้องกันและด้อยคุณภาพ

เกี่ยวกับ VistaJet

VistaJet เป็นบริษัทการบินระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียว ด้วยกองบินเครื่องบินเจ็ทสีเงินแดงของตน VistaJet ได้นำลูกค้าที่เป็นบริษัท รัฐบาล และเอกชนไปยัง 187 ประเทศทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดย Thomas Flohr บริษัทเป็นผู้บุกเบิกรูปแบบธุรกิจ “จ่ายตามชั่วโมงที่บิน” ที่นำมาซึ่งผลประโยชน์ของการเป็นเจ้าของเครื่องบินส่วนตัว โดยไม่ต้องมีความรับผิดชอบและความเสี่ยงทางสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับความเป็นเจ้าของเครื่องบิน บริการโปรแกรมสัญลักษณ์ของ VistaJet ได้นำเสนอการสมัครรับชั่วโมงการบินของเครื่องบินเจ็ทระยะกลางและระยะยาวให้แก่ลูกค้าโดยสามารถบินได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VistaJet สามารถดูได้จาก www.vistaJet.com.

ข้อมูล
Jennifer Tyler 
VistaJet International        
โทรศัพท์: +44 203 617 3077           
โทรศัพท์มือถือ: +44 7834 335505                
jennifer.tyler@vistajet.com        

James Leviton 
Finsbury 
+44 207 251 3851 
VistaJet@finsbury.com