EBC Financial Group ร่วมมือกับ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของ United Nations Foundation เพื่อปกป้องเด็ก ๆ ที่อ่อนแอและครอบครัวของพวกเขาจากโรคมาลาเรีย

EBC Financial Group กล่าวถึงความพยายามในการกำจัดโรคมาลาเรีย การสนับสนุนการแทรกแซงด้านสุขภาพกับปัญหาวิกฤต และการส่งเสริมศักยภาพให้ชุมชน

WASHINGTON, April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ EBC Financial Group (EBC) ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ United to Beat Malaria (Beat Malaria) ซึ่งเป็นแคมเปญของ United Nations Foundation (UN Foundation) ที่มีเป้าหมายปกป้องผู้ที่อ่อนแอที่สุดจากโรคมาลาเรียซึ่งมียุงเป็นพาหะ โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 600,000 รายทุกปี

ความร่วมมือครั้งนี้ให้การสนับสนุนแคมเปญ United to Beat Malaria ซึ่งทำงานเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียและให้บริการด้านสุขภาพที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ UN Foundation ในการทำให้สุขภาพดีขึ้นและโลกที่เท่าเทียมกันมากขึ้น UN Foundation รวบรวมแนวคิด ผู้คน และทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าระดับโลก และรับมือกับปัญหาท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ UN Foundation มีโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่ร่วมกันปกป้องเด็ก ๆ หลายสิบล้านคนจากโรคภัยไข้เจ็บ สร้างความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้ความหวังแก่ผู้ลี้ภัย และระดมคนในชุมชนให้ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่หน้า Capitol Hill
EBC พร้อมด้วยผู้แทนในการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria ปี 2024 ที่ Capitol Hill

EBC พร้อมด้วยผู้แทนในการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria ปี 2024 ที่ Capitol Hill

EBC รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับแคมเปญ United to Beat Malaria และผนึกกำลังเพื่อกำจัดโรคมาลาเรียอย่างได้ผล ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความทุ่มเทของ EBC ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส EBC ตระหนักถึงผลกระทบอย่างมากของโรคมาลาเรียที่มีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของภูมิภาคที่ยากจน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างภูมิภาคที่พัฒนาแล้วและภูมิภาคที่ด้อยพัฒนามากยิ่งขึ้น โรคมาลาเรียส่งผลกระทบต่อเด็กเล็กอย่างไม่เป็นสัดส่วน: มากกว่า 75% ของผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียทั้งหมดเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มีเด็กเสียชีวิตเกือบทุกนาทีจากโรคที่สามารถป้องกันและรักษาได้นี้

David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd ซึ่งเป็นหน่วยงานในอังกฤษของ EBC กล่าวว่า “การได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำของ United to Beat Malaria ในปี 2024 และได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการไม่เพียงเป็นสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นประสบการณ์ที่ให้ความกระจ่างแก่ผมอีกด้วย” “การได้เห็นผลกระทบโดยตรงที่ EBC Group ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับองค์กรต่าง ๆ เช่น United to Beat Malaria เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างความแตกต่างในชุมชนที่เราให้บริการ”

ข้อมูลเชิงลึกจากความร่วมมือในการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria ปี 2024
Dr. Sara Hendrix ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยอลาบามาและผู้สนับสนุน Beat Malaria ร่วมกับ David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd

Dr. Sara Hendrix ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยอลาบามาและผู้สนับสนุน Beat Malaria ร่วมกับ David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd

Margaret McDonnell กรรมการบริหารของ Beat Malaria กล่าวว่า “ความร่วมมือของเรากับ EBC Group เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นร่วมกันในการปกป้องเด็กและครอบครัวที่อ่อนแอที่สุดในโลกให้พ้นจากโรคที่ร้ายแรงแต่สามารถป้องกันได้” “การสนับสนุนของ EBC จะช่วยให้แคมเปญของเราเข้าถึงชุมชนที่มีความเสี่ยงและให้การแทรกแซงเพื่อช่วยชีวิตในประเทศที่มีโรคมาลาเรียระบาดเพื่อรักษาชีวิตและปรับปรุงคุณภาพชีวิต”

ปัจจุบัน โรคมาลาเรียเป็นโรคที่เกิดจากความยากจนและความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพ ซึ่งมีการแพร่กระจายไปยังผู้คนจากการถูกยุงก้นปล่องกัด ซึ่งเป็นพาหะนำโรคที่ร้ายแรงถึงชีวิตที่เกิดจากปรสิตพลาสโมเดียมในเลือด เครื่องมือในการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคมาลาเรียมีความคุ้มค่ามาก แต่ผู้คนนับล้านทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงวิธีการช่วยชีวิตเหล่านี้ ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกยังคงมีความเสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย โดยมีผู้ป่วยมากกว่า 240 ล้านรายต่อปี โรคมาลาเรียแพร่กระจายมากที่สุดใน Africa ซึ่งคิดเป็น 94% ของผู้ป่วยทั้งหมดทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ประชากรพลัดถิ่น และชุมชนห่างไกลที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างจำกัดและไม่เป็นสัดส่วน

โลกเรามีความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งในการต่อสู้กับโรคโบราณนี้ โดยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียลงได้ประมาณครึ่งหนึ่ง เราสามารถเป็นคนในรุ่นที่กำจัดโรคมาลาเรียได้ตลอดไป ด้วยการให้เงินทุน ความร่วมมือ และเจตจำนงทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการสนับสนุนทางการเงิน EBC ยังพยายามให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย และสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วม เดือนที่แล้ว Samuel Hertz ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาค APAC ของ EBC Financial Group พร้อมด้วย David Barrett ได้เข้าร่วมกับผู้สนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำเกี่ยวกับโรคมาลาเรียกว่า 100 คนในการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria ประจำปีใน Washington DC การประชุมเป็นเวลา 3 วันเป็นเวทีสำหรับการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และสนับสนุนความเป็นผู้นำระดับโลก โดยเน้นการดำเนินการร่วมกันที่จำเป็นเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสาธารณสุขที่สำคัญนี้ นอกจากนี้ พนักงานของ EBC จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านโรคมาลาเรีย 5K ที่กำลังจะมาถึง (25 เมษายน-5 พฤษภาคม) ที่จัดขึ้นจากระยะไกล 5K ทั่วโลก เพื่อระดมทุนและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย

กิจกรรมต่อต้านโรคมาลาเรีย 5k ปี 2024
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2024 เข้าร่วมกับผู้สนับสนุนทั่วโลกสำหรับกิจกรรมต่อต้านโรคมาลาเรีย ซึ่งเป็นกิจกรรมเสมือนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และระดมทุนเพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและโปรแกรมการรักษาโรคมาลาเรียที่ช่วยชีวิตได้

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2024 เข้าร่วมกับผู้สนับสนุนทั่วโลกสำหรับกิจกรรมต่อต้านโรคมาลาเรีย ซึ่งเป็นกิจกรรมเสมือนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และระดมทุนเพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและโปรแกรมการรักษาโรคมาลาเรียที่ช่วยชีวิตได้

Samuel Hertz กล่าวว่า “ในฐานะบริษัท เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็ก ๆ ทั่วโลก โดยตระหนักว่าโรคมาลาเรียเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดต่อชีวิตของพวกเขา ในการประชุมสุดยอดนี้ เราได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการกำจัดโรคมาลาเรียทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ความพยายามนี้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากพันธมิตรที่หลากหลาย ซึ่งทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมกับพันธมิตรนี้ แม้ว่าเส้นทางไปข้างหน้าอาจมีความท้าทายและยาวนาน แต่เราเข้าใจดีว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญต้องใช้เวลาและความพยายาม ในฐานะบริษัทระดับโลก EBC รับทราบถึงความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมทำให้โลกดีขึ้น”

ผู้สนับสนุนจาก EBC Financial Group ยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกับผู้สนับสนุนจากทั่วโลกในการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการกำจัดโรคมาลาเรีย และส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสุขภาพทั่วโลก

เมื่อมองไปข้างหน้า EBC วางแผนที่จะสร้างความร่วมมือเชิงลึกกับองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องกับ UN และพันธมิตรระดับโลกเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพทั่วโลก จากความพยายามและความมุ่งมั่นที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร EBC มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความแตกต่างด้านสุขภาพและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในระดับโลก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ ebc.com และ beatmalaria.org

เกี่ยวกับ EBC Financial Group
EBC Financial Group (EBC) ถูกก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของ London โดยมีชื่อเสียงในด้านการให้บริการที่ครบวงจร ซึ่งรวมถึงนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม EBC ให้ความสำคัญต่อลูกค้าที่หลากหลายทั้งนักลงทุนรายย่อย ระดับอาชีพ และสถาบันทั่วโลก โดยมีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินที่โดดเด่น เช่น London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapore, Cayman Islands, Bangkok, Limassol และอื่น ๆ อีกมากมาย

EBC ได้รับการชมเชยจากรางวัลมากมาย จึงมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎระเบียบสากลในระดับสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited มีการกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของ UK, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd มีการกำกับดูแลโดย Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC) และ EBC Financial Group (Cayman) Limited มีการกำกับดูแลโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

ร่วมมือกันเพื่อองค์กรการกุศล: EBC Financial Group ในการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria ปี 2024

ผู้สนับสนุนจาก EBC Financial Group ยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกับผู้สนับสนุนจากทั่วโลกในการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการกำจัดโรคมาลาเรีย และส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสุขภาพทั่วโลก

หัวใจสำคัญของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งมากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินรายใหญ่ โดยได้ดำเนินการผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่วิกฤตพลาซาแอคคอร์ดจนถึงวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

https://www.ebc.com/

เกี่ยวกับ United to Beat Malaria ของ UN Foundation
UN Foundation เป็นองค์กรการกุศลอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับ United Nations เพื่อรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ สร้างความคิดริเริ่มทั่วทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาในวงกว้าง และขับเคลื่อนความก้าวหน้าระดับโลก เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.unfoundation.org

แคมเปญ United to Beat Malaria ของ UN Foundation รวบรวมพันธมิตรและผู้สนับสนุนที่สำคัญและหลากหลายเพื่อดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อกำจัดโรคมาลาเรียและสร้างโลกที่มีสุขภาพดีขึ้นและเท่าเทียมกันมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2006 United to Beat Malaria ได้ทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมและระดมประชาชนทั่วทั้ง U.S. และทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ระดมทุนและความคิดเห็น แคมเปญนี้ทำงานร่วมกับพันธมิตรในประเทศที่มีการแพร่ระบาดเพื่อส่งทรัพยากรที่ช่วยชีวิตเพื่อปกป้องประชากรชายขอบและกลุ่มเปราะบางที่สุด จากการสนับสนุนความเป็นผู้นำ เจตจำนงทางการเมือง และทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นจาก U.S. และที่อื่น ๆ ตลอดจนเครื่องมือและกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมแบบองค์รวมเพิ่มมากขึ้น เราจึงสามารถเป็นคนรุ่นที่กำจัดโรคมาลาเรียได้ตลอดไป เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.beatmalaria.org

ติดต่อด้านสื่อ:
Douglas Chew
douglas.chew@ebc.com

สามารถดูรูปภาพประกอบในประกาศนี้ได้ที่

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c08cdbd-b10d-44ef-aaf6-f0485748b100/th

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96d5b585-35c9-4d74-b552-11f682d457b9/th

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/714f58ca-2cdc-4c4c-ab91-0f2dbfad927e/th

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f2d5649-93d0-4619-bb12-0b4f422bcdd0/th

GlobeNewswire Distribution ID 9091770