Day: January 11, 2022

Zoom เป็นไคลเอนต์การสื่อสารผ่านวิดีโอรายแรกที่ได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐานสากล (Common Criteria)

ซึ่งออกโดยสำนักงานความปลอดภัยข้อมูลกลางของเยอรมัน (German Federal Office for Information Security) ใบรับรองดังกล่าวเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของ Zoom เมืองซานโฮเซ่, รัฐแคลิฟอร์เนีย, Jan. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) ประกาศในวันนี้ว่า Zoom Meeting Client เวอร์ชัน 5.6.6 ได้กลายเป็นไคลเอนต์การสื่อสารผ่านวิดีโอรายแรกที่ได้รับใบรับรองเกณฑ์มาตรฐานสากลโดยมีการรับรองการประเมินที่ระดับ 2…