Day: August 2, 2022

NYI ขยายการดำเนินงานที่ 60 Hudson Street

การได้สถานที่ของ Equinix NY8 มาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ข้อมูลและนำการเข้าถึงที่คุ้มค่ามาสู่ระบบนิเวศของผู้ให้บริการเครือข่ายขนาดใหญ่ในนครนิวยอร์ก 60 Hudson Street, New York City นิวยอร์ก, Aug. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — NYI ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดและการบริการแบบบริหารจัดการให้ได้ขยายการดำเนินงานที่ 60 Hudson Street ด้วยการเพิ่มพื้นที่ที่ Equinix เคยครอบครอง การขยายนี้เป็นผลมาจากการร่วมทุนกับ QTD Systems ซึ่งได้พื้นที่ของ Equinix…

NYI ขยายการดำเนินงานที่ 60 Hudson Street

การได้สถานที่ของ Equinix NY8 มาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ข้อมูลและนำการเข้าถึงที่คุ้มค่ามาสู่ระบบนิเวศของผู้ให้บริการเครือข่ายขนาดใหญ่ในนครนิวยอร์ก นิวยอร์ก, Aug. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — NYI ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดและการบริการแบบบริหารจัดการให้ได้ขยายการดำเนินงานที่ 60 Hudson Street ด้วยการเพิ่มพื้นที่ที่ Equinix เคยครอบครอง การขยายนี้เป็นผลมาจากการร่วมทุนกับ QTD Systems ซึ่งได้พื้นที่ของ Equinix มาในธุรกรรมที่ปิดลงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2022 ด้วยการรวมตัวกันนี้ NYI…